"W przypadku złotego widzimy dwa czynniki, które mogą wywoływać presję na osłabienie polskiej waluty. Pierwszym jest utrzymująca się dywergencja pomiędzy polityką monetarną RPP i Fed - kolejne podwyżki stóp procentowych w Stanach, będą negatywnie wpływały na wyceny walut gospodarek wschodzących, w tym PLN. Dodatkowym czynnikiem może być lekkie wyhamowanie tempa PKB Polski w drugim półroczu. Oczekiwania na wyższą dynamikę wzrostu gospodarczego były bowiem tym co napędzało umocnienie złotego w pierwszej połowie 2017. W trzecim kwartale, w związku z niższym PKB, możemy mieć do czynienia z realizacją zysków na PLN" - powiedział PAP Biznes Marcin Sulewski, analitycy BZ WBK.

"Spodziewam się jednocześnie, że sam lipiec może dla złotego wyglądać całkiem dobrze, na co wskazuje m.in. silna sezonowość. W ostatnich dziesięciu latach, polska waluta aż siedem razy umocniła się w lipcu. Ta zależność może doprowadzić do tego, że oczekiwane przez nas osłabienie złotego może zostać odłożone w czasie lub mieć niewielką skalę" - dodał.

W ocenie Sulewskiego, w najbliższym czasie rentowności polskich obligacji mogą zniżkować m.in. ze względu na korzystny układ wykupów oraz emisji MF.

"Mieliśmy ostatnio do czynienia z osłabieniem na rynku obligacji krajowych, ze względu na niską płynność i jastrzębie sygnały Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Spodziewam się, że może teraz nastąpić odreagowanie, do czego przyczynią się zapewne czynniki płynnościowo-podażowe. Mamy w lipcu zaplanowane duże wykupy obligacji, natomiast podaż na rynku pierwotnym w lipcu - zgodnie z zapowiedziami MF - będzie zerowa. Pomóc wycenom obligacji mogłoby również to, gdyby EBC złagodził w najbliższym czasie ostatni jastrzębi ton" - powiedział Sulewski.

Bez wpływu na notowania obligacji pozostała środowa konferencja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. RPP utrzymała w środę stopy procentowe na dotychczasowym poziomie.

"Zgodnie z oczekiwaniami komunikat po posiedzeniu RPP nie zaskoczył. Rada wskazała w nim na poprawę koniunktury na rynkach rozwiniętych i w Polsce, wskazując jednak, że presja inflacyjna pozostaje ograniczona zarówno z uwagi na spadek cen surowców jak też niską wewnętrzną presję inflacyjną. Ważnym stwierdzeniem w komunikacie jest też sformułowanie, że ryzyko trwałego przekroczenia celu inflacyjnego w Polsce jest ograniczone, co wyraźnie wskazuje na gołębie nastawienie Rady" - napisali analitycy Raiffeisen Polbanku.

"Na konferencji prezes A. Glapiński wspomniał też, że stopy mogą pozostać bez zmian nawet do końca 2018 r., przy czym nie wykluczył, że opinie w ramach RPP mogą się w tej sprawie różnić, podobnie jak nastawienie do ujemnych realnych stóp procentowych. Argumentów do zmiany retoryki RPP nie dostarczyła też nowa projekcja inflacyjna, która w zasadzie nie różni się od marcowej" - dodali.

śr. śr. wt.
17.20 9.20 15.30
EUR/PLN 4,2411 4,2448 4,2443
USD/PLN 3,7420 3,7354 3,7419
CHF/PLN 3,8758 3,8734 3,8757
EUR/USD 1,1333 1,1364 1,1342
PS0719 1,85 1,82 1,83
PS0422 2,65 2,61 2,62
DS0727 3,31 3,28 3,28

(PAP Biznes)