W ocenie ZPL, dynamika rynku leasingu w kolejnych miesiącach 2017 r. będzie zgodna z prognozowanym wzrostem inwestycji prywatnych i scenariuszem rozwoju gospodarczego kraju.

„Prognozowany rozwój branży leasingowej na koniec 2017 r. na poziomie 15,1 proc., będzie bazował na finansowaniu pojazdów lekkich (ze względu na mocny popyt krajowy i korzystne przepisy fiskalne) oraz finansowaniu maszyn i urządzeń. Na koniec roku łączne finasowanie branży może przekroczyć 66 mld zł” – napisano w raporcie.

„Przyspieszenie wzrostu gospodarczego w 2017 roku oraz start funduszy unijnych z perspektywy finansowej na lata 2014-2020 spowodowały, że finansowanie maszyn stało się głównym motorem rozwoju całej branży leasingowej” - dodano.

W raporcie napisano również, że w II połowie 2017 r. branża oczekuje także poprawy wyników finansowania pojazdów ciężarowych, będących pod presją pogarszającego się otoczenia polityczno–prawnego.

ZPL prognozuje, że wartość leasingu w segmencie ruchomości w tym roku wzrośnie o 15,1 proc. do 65,9 mld zł, zaś nieruchomości do 850 mln zł (wzrost o 18,2 proc.).

„Dane potwierdzają, że polski rynek inwestycji w dalszym ciągu potrzebuje zewnętrznego finansowania” – powiedział w poniedziałek na konferencji Andrzej Krzemiński, przewodniczący ZPL.

W I PÓŁROCZU WZROST O 11,6 PROC.

Związek Polskiego Leasingu podał, że dynamika branży leasingowej w I połowie 2017 roku wyniosła 11,6 proc. rdr.

„Oznacza to, że w ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku firmy leasingowe udzieliły łącznego finansowania w wysokości 31,8 mld zł. Odbiorcami ich usług są głównie mikro i małe firmy” - napisano.

W pierwszej połowie 2017 r., klienci firm leasingowych najczęściej finansowali pojazdy lekkie (44,3 proc. udział w rynku), środki transportu ciężkiego tj. m.in. ciągniki siodłowe, naczepy/przyczepy, pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 tony, autobusy, samoloty, statki i środki transportu kolejowego (27,3 proc.) oraz maszyny i inne urządzenia - w tym IT (26,7 proc.). Rzadziej finansowane były nieruchomości (1,2 proc. udział w rynku).

Z raportu wynika, że w I półroczu branża zanotowała 32 mld zł obrotu, miała aktywa o wartości 109 mld zł, a z usług branży skorzystało 600 tys. klientów.

Firmy raportujące do Związku Polskiego Leasing udzielają finansowania w formie leasingu oraz pożyczki inwestycyjnej, co stanowi odpowiednio 85,7 proc. i 14,3 proc. wszystkich inwestycji sfinansowanych przez branżę w I połowie 2017 roku. (PAP Biznes)