Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2017-08-07 6384,25 0,6% 10,0% 15,6% 33,6%
Miedź 3M USD/t 2017-08-07 6414,00 0,7% 10,1% 15,9% 33,9%
Ołów spot USD/t 2017-08-07 2340,25 -0,1% 2,7% 17,0% 31,7%
Ołów 3M USD/t 2017-08-07 2361,00 0,0% 2,8% 17,1% 32,2%
Aluminium spot USD/t 2017-08-07 1945,75 3,0% 1,4% 14,2% 19,1%
Aluminium 3M USD/t 2017-08-07 1964,00 2,8% 1,8% 16,0% 19,4%
Cyna spot USD/t 2017-08-07 20705,00 0,4% 5,2% -2,4% 12,8%
Cyna 3M USD/t 2017-08-07 20600,00 0,4% 5,3% -2,5% 12,3%
Nikiel spot USD/t 2017-08-07 10360,50 1,5% 16,7% 4,0% -3,0%
Nikiel 3M USD/t 2017-08-07 10400,00 1,5% 16,6% 3,8% -2,9%
Cynk spot USD/t 2017-08-07 2847,50 1,6% 2,0% 11,3% 25,8%
Cynk 3M USD/t 2017-08-07 2858,00 1,6% 2,3% 10,9% 26,1%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2017-08-07 193,60 1,2% 24,8% -14,3% 91,5%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2017-08-07 75,25 0,3% 3,8% 9,4% 35,6%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2017-08-07 624,50 -1,2% 9,0% 0,7% 20,6%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2017-08-07 578,50 -1,3% 9,8% 0,8% 22,6%
Paliwo lotnicze USD/t 2017-08-07 491,50 -1,3% 8,2% -5,6% 22,0%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2017-08-07 461,25 -1,7% 11,1% -6,1% 24,1%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2017-08-07 296,75 0,4% 10,4% -6,2% 40,8%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2017-08-07 295,75 0,4% 10,3% -4,0% 43,9%

(PAP Biznes)