W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2009 roku PKB obniżył się łącznie o 4,8 proc. W okresie styczeń-wrzesień 2009 r. wydatki na indywidualną konsumpcję spadły o 7 proc., inwestycje - o 18 proc., eksport - o 15,3 proc., a import - o 24,8 proc.

Według prognoz spadek gospodarczy w Bułgarii w skali roku wyniesie 6-6,3 proc. W 1997 Bułgaria była pogrążona w najcięższym kryzysie od czasów II wojny światowej.