– Ten rok będzie kluczowy dla podejmowania zasadniczych decyzji w sprawie rozwoju energetyki jądrowej w naszym kraju – oceniła Hanna Trojanowska, pełnomocnik rządu do spraw rozwoju polskiej energetyki jądrowej, podczas debaty w ramach forum Zmieniamy Polski Przemysł. W tym roku ma dojść do opracowania i przyjęcia przez władze programu polskiej energetyki jądrowej. Z przedstawionych przez panią minister danych wynikało, że na świecie działa 435 reaktorów atomowych, a w budowie są kolejne 53. – To, co robimy w Polsce w sprawie energetyki jądrowej, nie jest ekstrawagancją – mówiła Hanna Trojanowska.

Poza działającymi i budowanymi reaktorami wiele się także planuje zbudować, bo aż 136. Największe zainteresowanie energetyką jądrową wykazują Chiny, Indie, Tajwan, czyli kraje azjatyckie. Jednak, jak mówi minister Trojanowska, w Europie też rośnie zainteresowanie tym sektorem. Elektrownie atomowe emitują mało CO2, a produkcja prądu jest tańsza i – przynajmniej na razie – łatwy jest dostęp do paliwa jądrowego po atrakcyjnej cenie.