"Stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca stycznia) wyniosła w lutym 2010 roku 13 proc. i w porównaniu do stycznia 2010 roku wzrosła o 0,3 punktu procentowego. W analogicznym okresie ubiegłego roku (styczeń 2009 - luty 2009) odnotowano wzrost natężenia bezrobocia - o 0,5 punktu (z poziomu 10,4 proc. do poziomu 10,9 proc." - podano w komunikacie.

Liczba bezrobotnych w końcu lutego 2010 roku wyniosła 2 102,6 tys. osób i w porównaniu do końca stycznia 2010 roku wzrosła o 50,1 tys. osób (2,4 proc.), podano także.

"Luty, podobnie, jak grudzień i styczeń, należą do miesięcy, kiedy bezrobocie zwiększa się. Rejestrują się osoby po zakończeniu umów na czas określony, jak również wcześniej wykreślone z ewidencji z tytułu niepotwierdzenia gotowości do pracy" - czytamy dalej w komunikacie.

Według budżetu na 2010 rok, stopa bezrobocia wyniesie na koniec tego roku 12,8 proc.