Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu lutego wyniosła 2 101,5 tys., czyli była wyższa o 49 tys. niż przed miesiącem, a w ujęciu rocznym wzrost wyniósł 22,3 proc.

Wcześniej resort pracy podał, że stopa bezrobocia wzrosła na koniec lutego 2009 roku właśnie do 13 proc.

Natomiast wiceminister pracy Czesława Ostrowska szacowała ostatnio, że stopa bezrobocia w marcu utrzyma się blisko poziomu 13 proc., natomiast w kolejnych miesiącach wskaźnik ten powinien stopniowo obniżać się. Tegoroczny budżet przewiduje, że na koniec roku stopa bezrobocia wyniesie 12,8 proc.