"To już czwarty spadek aktywów zanotowany od początku bieżącego roku. Ostatni raz w tym roku, większą dynamikę spadku aktywów fundusze emerytalne zanotowały w maju" - głosi raport analiz Online. Analitycy podkreślają, że na spadek wartości zarządzanych przez OFE środków w listopadzie miały wpływ dwa główne czynniki.

"Najistotniejszym z nich był czynnik techniczny dotyczący rozliczenia ujemnych przepływów listopadowej sesji transferowej. W ślad za osobami, które zdecydowały się na zmianę funduszu przepłynęło między OFE aż 2,6 mld zł. Według naszych szacunków ostatnia wartość tych rozliczeń była zatem rekordowa" - czytamy dalej w materiale. Ujemny wpływ na aktywa OFE miały również minusowe stopy zwrotu uzyskane przez zarządzających funduszami.

Zmniejszyły one wartość drugofilarowego majątku o -1,4 mld zł. Był to najgorszy miesięczny rezultat licząc od czerwca tego roku. Główną przyczyną były spadki na GPW, związane m.in. z kryzysem w Irlandii, która zwróciła się do UE o pomoc finansową. W efekcie negatywnych wydarzeń indeksy WIG i WIG20 spadły w listopadzie odpowiednio o -1,9 proc. oraz -1,5 proc. Jeszcze słabiej wypadły indeksy małych i średnich spółek, czyli sWIG80 i mWIG40, które straciły odpowiednio -2,3 proc. i -2,7 proc." - głosi też raport.

Dodatkowo straty poniesione przez OFE na rynku akcyjnym, pogłębiły nierentowne inwestycje na rynku obligacji skarbowych. Indeks IROS spadł bowiem o -0,4 proc., jak czytamy w materiale. Z kolei pozytywnie na zmianę poziomu aktywów OFE wpłynęły środki przekazane przez ZUS - dzięki niej aktywa OFE powiększyły się o prawie 0,9 mld zł, podano także. Analizy Online poinformowały też, że spadek aktywów w listopadzie zanotowały wszystkie OFE. Średnia dynamika spadków wyniosła -1,5 proc. Jednocześnie, zarządzający ze wszystkich czternastu funduszy uzyskali ujemne stopy zwrotu.