W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 15 zł, a w poniedziałek ok. 10:30 za akcję płacono 15,75 zł.

„Uważamy, że ostatnia przecena kursu akcji Tesgasu jest nieuzasadniona. Zarząd spółki podtrzymuje prognozę wyników na 2010 rok, która jest praktycznie zbieżna z naszymi założeniami w modelu (zakładamy wyższy poziom przychodów w związku z realizacją dodatkowych kontraktów w 4 kw. 2010). Słabe na poziomie rentowności wyniki za 3 kw. 2010 były przez nas oczekiwane (związane jest to przyjętą przez spółkę polityką dotyczącą rozliczania wyniku na kontraktach), co sygnalizowaliśmy w poprzednim raporcie. Spodziewamy się znacznej poprawy rezultatów w 4 kw. 2010 w ujęciu r/r (efekt rozliczenia marży w PI Ćwiertnia z kontraktu na stadionie w Poznaniu oraz wzrost przychodów Tesgasu wynikający z realizacji kontraktów gazowych przy autostradach oraz podwykonawczych dla PBG)" – czytamy w raporcie.

Jednocześnie zaznaczono, że spółka nie publikowała w ostatnim czasie komunikatów mogących przyczynić się do przeceny akcji. Obecna cena rynkowa jest niewiele wyższa od ceny z oferty publicznej spółki z lipca 2010 (14,5 zł).