Skarb Państwa chce wprowadzić ten podmiot na GPW w II poł. tego roku. "Uczestnicy koncentracji to jednoosobowe spółki Skarbu Państwa. Towarzystwo Obrotu Nieruchomości Agro specjalizuje się w przygotowaniu i sprzedaży nieruchomości na cele inwestycji komercyjnych. Spółki Dipservice i COBO prowadzą działalność m.in. w zakresie wynajmu powierzchni biurowej i magazynowej oraz mieszkaniowej. Składnica Księgarska zajmuje się głównie hurtową sprzedażą książek" - głosi komunikat.

"W wyniku transakcji powstanie nowy podmiot – Polski Holding Nieruchomości, który będzie kontynuował działalność gospodarczą prowadzoną przez każdą z łączących się spółek" - czytamy dalej. Według wcześniejszych zapowiedzi Ministerstwa Skarbu Państwa (MSP), holding ten ma trafić na GPW w II poł. tego roku. Łączną wartość księgową szacowano w ub.r. na ok. 0,5 mld zł.