„Dywidenda zostanie wypłacona w wysokości 28.485.648,00 zł, tj. po 6,00 zł na jedną akcję. Dywidendą zostaną objęte wszystkie akcje, tj. 4 747 608 akcji Elektrobudowy. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 18 lipca 2011 r., a dniem wypłaty dywidendy jest 2 sierpnia 2011 r" – czytamy w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym, w 2010 roku spółka miała 49,59 mln zł zysku netto wobec 58,41 mln zł zysku rok wcześniej. Spółka Elektrobudowa miała 45,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2010 roku wobec 54,53 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 786,75 mln zł wobec 700,95 mln zł rok wcześniej.