Farm 51

The Farm 51 Group zdecydowała o emisji od 2,5 tys. do 5 tys. szt. obligacji na okaziciela serii I o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 5 mln zł, podała spółka. "Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na zwiększenie kapitału obrotowego, który posłuży rozwijaniu podstawowej działalności spółki, w tym projektów związanych z technologią Reality 51" - czytamy w komunikacie. Zarząd będzie ubiegał się o notowanie obligacji Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst, podano również.

Asseco BS 

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki Asseco Business Solutions zdecyduje 21 kwietnia br. o przeznaczeniu 28,41 mln zł na dywidendę z zysku za 2014 r., co da wypłatę w wysokości 0,85 zł na akcję, wynika z uchwał ZWZ. >>>>  

Vantage Development

Vantage Development odnotowało 9,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 4,65 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

BBI Development 

BBI Development planuje rozpoczęcie budowy tzw. Kwartału Centralnego w ramach inwestycji Centrum Praskie Koneser (CPK) w III kw. bieżącego roku, poinformował agencję ISBnews prezes Michał Skotnicki. >>>>  

BBI Development zamierza rozpocząć sprzedaż apartamentów w stołecznym budynku Złota 44 w kwietniu br., poinformował agencję ISBnews prezes Michał Skotnicki.>>>> 

Idea Bank  

Idea Bank zamierza przeprowadzić w I półroczu br. pierwotną ofertę publiczną akcji i zadebiutować na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, podał bank. >>>>  

PKP Cargo

Grupa Azoty wybrała PKP Cargo w przetargu na wykonawcę przewozów 1,5 mln ton węgla kamiennego w okresie 12 miesięcy, począwszy od marca br., podał przewoźnik. >>>>  

Comarch

Comarch zakłada co najmniej 10% dynamikę sprzedaży w segmencie ERP w 2015 roku, poinformował wiceprezes i dyrektor sektora ERP Zbigniew Rymarczyk. >>>>  

Vistal 

Vistal Gdynia podpisał w Norwegii umowy na produkcję mostu kolejowego w rejonie Trondheim oraz na dostawę i montaż konstrukcji kładki pieszo-rowerowej w Bergen. Łączna wartość umów podpisanych wynosi blisko 17 mln zł, podała spółka. Przewidywany czas zakończenia projektów to czwarty kwartał 2015 roku. >>>>  

Stalexport Autostrady

Stalexport Autostrady rozważy nowe projekty autostradowe lub zaangażowanie kapitałowe w istniejące projekty koncesyjne, poinformował prezes Emil Wąsacz. >>>>  

Atal

Atal wprowadził do sprzedaży I etap inwestycji Atal Towers we Wrocławiu, obejmujący 159 mieszkań, podała spółka. "Do sprzedaży trafił właśnie pierwszy etap Atal Towers. Będzie to funkcjonalny budynek na planie litery L, położony dłuższym bokiem równolegle do Odry. Znajdzie się w nim 159 mieszkań o zróżnicowanych metrażach od 28,13 do 112,57 m2 i układach od 1 do 4 pokoi" - czytamy w komunikacie.

Poczta Polska

Poczta Polska powinna zostać upubliczniona i proces przygotowań do pierwotnej oferty publicznej rozpocznie się w przyszłym roku. Pakiet 51% akcji ma pozostać w rękach Skarbu Państwa, poinformował agencję ISBnews minister administracji i cyfryzacji Andrzej Halicki."Nie ma lepszej drogi dla rozwoju całej grupy, niż jej upublicznienie. To jest podmiot, który powinien zostać pod pełną kontrolą Skarbu Państwa, w tym przypadku 51% akcji" - powiedział Halicki w rozmowie z ISBnews. >>>>   

Ropczyce

Rada nadzorcza Zakładów Magnezytowych Ropczyce, na wniosek zarządu podjęła uchwałę w której pozytywnie zaopiniowała walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy wypłatę dywidendy w wysokości 0,75 zł na jedną akcję z zysku netto za 2014 rok, podała spółka. >>>>  

EuCO 

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań (EuCO) podjął decyzję w sprawie wnioskowania do rady nadzorczej i walnego zgromadzenia o wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2014 r. w kwocie 15 mln zł, tj. 2,68 zł na akcję, podała spółka. >>>>