Według analityków Credit Suisse, przy obecnym poziomie notowań rynkowych zarobić można (nieco ponad 5 proc.) tylko na akcjach Banku Zachodniego WBK.

Rekomendacje Credit Suisse dla banków
rekomendacja cena docelowa potencjalny spadek/wzrost
stara                      nowa                    stara           nowa         zmiana w proc. cena rynkowa* kursu w proc.
BZWBK neutralnie neutralnie 367,00 346,00 -5,7 327,50 5,6
PEKAO neutralnie neutralnie 173,00 184,00 6,4 188,00 -2,1
PKOBP poniżej rynku poniżej rynku 32,00 33,00 3,1 34,79 -5,1
*rynkowa cena zamknięcia z dnia wydania rekomendacji
BZWBK, PEKAO rekomendacja z 13 marca 2015 r.
PKO BP rekomendacja z 16 marca 2015 r.