A to byłby mocny argument za tym, aby na poważniej rozważać podwyżkę stóp dopiero późną jesienią. Słabe dane Conference Board napływają na dzień przed ważnymi publikacjami – jutrzejszymi szacunkami PKB za I kwartał, które mogą być gorsze od szacowanych 1,0 proc., a także wieczornym komunikatem FED. Rezerwa Federalna raczej nie zdecyduje się na stwierdzenie, że stopy procentowe nie zostaną podniesione przez kilka kolejnych posiedzeń, co byłoby mocno „gołębim” zwrotem. Wydaje się, że nie po to Rezerwa Federalna decydowała się w marcu na usunięcie słowa „cierpliwy” z komunikatu, aby teraz rezygnować z „elastyczności”. Reasumując, komunikat FED może stać się pretekstem do zatrzymania przeceny dolara, ale nie na długo.
Na tygodniowym wykresie koszyka US Dollar Index widać, że doszło do naruszenia strefy wsparcia przy 96,17-96,32 pkt. Jeżeli trend utrzyma się, to w kolejnych dniach będziemy testować rejon 95,33-95,48 pkt. (szczyty ze stycznia b.r.). Zwłaszcza, jeżeli słaby będzie odczyt indeksu ISM dla przemysłu za kwiecień, który poznamy w piątek o godz. 16:00.

Dzisiaj dolar tracił najbardziej do AUD (dolara australijskiego wspierały rosnące ceny rud żelaza, a także podziały na rynku nt. kształtu dalszej polityki RBA), a najmniej względem CHF (frank zaczął tracić po informacjach, że porozumienie z Grecją może zostać osiągnięte z końcem pierwszej dekady maja, co otwierałoby drogę do wyraźniejszych interwencji SNB na rynku).

Nota prawna:

Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulamin doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajduje się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty.