Kwota wolna od podatku wynosi 3091 złotych. 66 proc. uczestników sondażu uznało ją za nieodpowiednią, 14 proc, za odpowiednią, a 20 proc. ankietowanych nie miało wyrobionego zdania.

Zdecydowana większość respondentów uznała, że kwota wolna powinna być wyższa niż obecnie. Według prawie jednej czwartej ankietowanych nie powinna przekraczać pięciu tysięcy złotych. Tyle samo uznało, że powinna wynosić od pięciu do ośmiu tysięcy, jedna czwarta - że od ośmiu do 12 tysięcy, a prawie jedna czwarta - że powinna być wyższa od 12 tysięcy złotych.

55 proc. respondentów, którzy sami rozliczają się z fiskusem, uznało, że wypełnianie PIT-ów jest łatwe. Przeciwnego zdania było 30 proc., a 15 procent nie miało wyrobionej opinii. 46 proc. uczestników sondażu złożyło PIT-y osobiście w urzędzie skarbowym, 38 proc. przez Internet, 11 proc. pocztą, a cztery procent w inny sposób.

Sondaż przeprowadzono w dniach 14-20 maja na reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski, liczącej 1048 osób.

>>> Czytaj też: PKO BP wchodzi w chwilówki