"Zwyczajne walne zgromadzenie (...) postanowiło zysk netto w kwocie 30 356 894,36 zł osiągnięty przez spółkę w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2014 roku, przeznaczyć:

- w kwocie 14 490 000 zł (tj. 0,24 zł na akcję) na wypłatę akcjonariuszom spółki dywidendy.
- w kwocie 15 866 894,36 zł na kapitał zapasowy" - głosi komunikat.

Dzień dywidendy ustalono na 31.07.2015, natomiast termin wypłaty dywidendy w dwóch transzach:
- pierwsza transza na dzień 21.08.2015 roku w kwocie 6 037 500 zł - wysokość dywidendy na 1 akcję w pierwszej transzy wynosi 10 groszy.
- druga transza na dzień 10.12.2015 roku w kwocie 8 452 500 zł - wysokość dywidendy na 1 akcję w drugiej transzy wynosi 14 groszy, podano również.

Wielton to największy w Polsce producent i sprzedawca naczep i przyczep, a także zabudów na samochody ciężarowe. Jest to również jeden z dziesięciu wiodących producentów w Europie. Skonsolidowane przychody spółki ze sprzedaży sięgnęły 584 mln zł w 2014 r.