Zysk operacyjny wyniósł 1,11 mln zł wobec 2,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 90,87 mln zł w II kw. 2015 r. wobec 88,43 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2015 r. spółka miała 10,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 5,08 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 206,68 mln zł w porównaniu z 173,55 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2015 r. wyniósł 4,89 mln zł wobec 2,68 mln zł zysku rok wcześniej.

Wasko, spółka z branży IT, świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 372,52 mln zł w 2014 r.