W ujęciu rocznym odnotowano w Polsce wzrost zatrudnienia o 1,4 proc. (wobec wzrostu o 1,6% r/r kwartał wcześniej).

Zatrudnienie w strefie euro wzrosło o 0,3 proc. kw/kw w II kw.

Stopa zatrudnienia w strefie euro zwiększyła się o 0,3% kw/kw w II kw. 2015 r., zaś w całej Unii Europejskiej wzrosła o 0,2%,. W ujęciu rocznym odnotowano wzrost odpowiednio o 0,8 proc. i o 0,9 proc..

Eurostat szacuje, że w II kw. 2015 r. w całej UE zatrudnionych było 228,8 mln osób, w tym w strefie euro - 151 mln osób.

Zatrudnienie w krajach UE 2kw.2015

Infografika