Warszawa, 17.11.2015 (ISBnews) - Best odnotował 23,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 8,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 10,34 mln zł wobec 11,79 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody operacyjne sięgnęły 21,79 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 20,05 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 61,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 36,76 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach operacyjnych w wysokości 101,3 mln zł w porównaniu z 72,2 mln zł rok wcześniej.

"Grupa Best notuje w tym roku dynamiczny wzrost wyników finansowych. To m.in. efekt inwestycji w portfele wierzytelności nieregularnych dokonanych w poprzednich okresach, zarówno na rynku pierwotnym (tj. w ramach przetargów organizowanych przez banki), jak i pośrednio - w wyniku zwiększenia udziału w funduszu Best II NSFIZ z 17% do 100% w IV kwartale 2014 r., w związku z czym fundusz ten jest obecnie objęty pełną konsolidacją" - podała spółka w komunikacie. 

Przychody operacyjne grupy w ciągu trzech kwartałów 2015 r. wzrosły o 40% r/r. Spłaty wierzytelności, które są głównym źródłem przychodów, sięgnęły 64 mln zł i były o 66% większe niż w porównywalnym okresie 2014 r.

Za pośrednictwem należących do grupy funduszy inwestycyjnych w okresie od stycznia do września 2015 r. Best nabył portfele wierzytelności nieregularnych o łącznej wartości nominalnej ponad 620 mln zł wobec 472 mln zł rok wcześniej, a nakłady na zakup tych portfeli wyniosły ponad 83 mln zł w porównaniu z ponad 47 mln zł rok wcześniej. Inwestycje te finansowane są głównie środkami pochodzącymi z emisji obligacji

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 77,86 mln zł wobec 6,7 mln zł zysku rok wcześniej.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Grupa inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych oraz świadczy usługi windykacyjne na zlecenie - na rzecz banków, firm telekomunikacyjnych, energetycznych oraz innych podmiotów oferujących usługi masowe. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews)