"Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych kandydaturę na szefa ZUS przedstawia Radzie nadzorczej ZUS minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Prezesa Zakładu, po zaopiniowaniu kandydata, powołuje premier" - czytamy w komunikacie resortu.

Jej kandydatura uzyskała pozytywną opinię Rady nadzorczej ZUS.

Poprzedni prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Zbigniew Derdziuk podał się do dymisji w lutym ubiegłego roku. Po odejściu Derdziuka pełniącą obowiązki prezesa ZUS była Elżbieta Łopacińska - wieloletni pracownik Zakładu.

Gertruda Uścińska jest obecnie kierownikiem Zakładu Zabezpieczenia Społecznego Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się tematyką zabezpieczenia społecznego, polityki społecznej, europejskiego prawa socjalnego. Jest ekspertem krajowym ds. realizacji przepisów z zakresu wspólnotowej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego współpracującym z Komisją Europejską. 31 lipca 2015 roku otrzymała z rąk Prezydenta RP akt nominacji na profesora.

>>> Czytaj też: Gertruda Uścińska nowym prezesem ZUS