Stopa bezrobocia zarejestrowanego na koniec lutego 2016 r. nie zmieniła się wobec poprzedniego miesiąca i wyniosła 10,3 proc., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W lutym 2015 r. stopa ta wyniosła 11,9 proc.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu lutego br. wyniosła 1 652,7 tys. wobec 1 647,5 tys. miesiąc wcześniej i w porównaniu do 1 918,7 tys. przed rokiem.

Prognozy 12 ekonomistów ankietowanych przez ISBnews wahały się od 10,3 proc. do 10,4 proc., przy średniej na poziomie 10,3 proc. (wobec 10,3 proc. r/r miesiąc wcześniej).

Wcześniej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) szacowało, powołując się na dane z urzędów pracy, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 10,3 proc. w lutym. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska mówiła później, że wskaźnik ten ukształtuje się na poziomie 9% na koniec roku.

Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła w lutym br. 190,7 tys. wobec 223,6 tys. miesiąc wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

W lutym 2015 r. liczba nowych bezrobotnych wyniosła 189,3 tys. osób.

Zdaniem większości analityków, w kolejnych miesiącach 2016 roku bezrobocie będzie już tylko niższe, choć wielkich dynamicznych zmian nikt nie oczekuje. Wraz z rozpoczęciem wiosennych prac sezonowych, ich zdaniem, będzie delikatnie spadać i ten trend powinien się utrzymać niemal do samego końca roku. Większość analityków uważa, że stopa bezrobocia na koniec 2016 r. spadnie do poziomu 9% lub nawet znajdzie się nieznacznie poniżej. 

"Biorąc pod uwagę wolniejsze tempo spadku stopy bezrobocia oczekujemy, że na koniec 2016 r. stopa bezrobocia obniży się w okolice poziomu 9,0%, głównym czynnikiem ryzyka (po stronie ewentualnego silniejszego spadku stopy bezrobocia) pozostaje cały czas skala interwencji na rynku pracy" - twierdzą analitycy BOŚ Banku.

"Spodziewamy się, że w ciągu 2016 r. dynamika poprawy sytuacji na rynku pracy będzie stopniowo wygasać, a wskaźnik bezrobocia wyniesie na koniec roku ok 9% wobec 9,8% na koniec 2015 r." - uważa główny ekonomista Noble Option Rafał Sadoch.

>>> Czytaj też: Wyjątkowe zjawisko: Pracownicy są mniej obciążeni osobami bez zajęcia [INFOGRAFIKI]