Rovese 

FTF Galleon, należący do Michała Sołowowa, ogłosił wezwanie na 57 442 618 akcji Rovese, stanowiących 7,08% w kapitale zakładowym, po 2,61 zł za sztukę, podała spółka.  >>>>  

Atal

Atal proponuje wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w "maksymalnej wysokości wynikającej z przyjętej polityki dywidendowej", tj. w kwocie 23,68 mln zł, czyli 0,61 zł na akcję, podała spółka. >>>> 

Po bardzo dobrym sprzedażowo I kwartale br., Atal oczekuje, że w całym 2016 r. może przekroczyć poziom sprzedaży 2000 lokali - wobec 1690 w 2015 r. i wcześniejszych planów opiewających na 1600-1800 sztuk, poinformował wiceprezes Mateusz Juroszek. Spółka zakłada także na ten rok 1500-2000 przekazań mieszkań wobec 628 w ub.r. i ok. 160 mln zł wydatków na grunty - podobnie jak w 2015 r.>>>> 

Atal wprowadzi 4 kwietnia do sprzedaży I etap inwestycji Pomorska Park w Łodzi, obejmujący 186 lokali, podała spółka. Planowany termin oddania inwestycji do użytkowania to IV kwartał 2017 r. "Pierwszy etap kompleksu Pomorska Park składać się będzie z 4 nowoczesnych budynków, które będą miały od 4 do 6 pięter. Znajdzie się w nich 186 mieszkań [...]. Klienci mogą wybierać spośród układów od 2 do 4 pokoi oraz szerokiej gamy metraży od 37,72 do 100,02 m2" - czytamy w komunikacie. Osiedle Pomorska Park powstaje przy ulicy Pomorskiej 168/170, na granicy Śródmieścia z Widzewem.

Getin Noble Bank

Getin Noble Bank wyemitował 35 tys. obligacji serii PP5-II o łącznej wartości nominalnej 35 mln zł, podał organizator emisji Noble Securities. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na podniesienie poziomu funduszy własnych (uzupełniających) instytucji.>>>> 

Bank BPH 

Bank BPH będzie nadal prowadził działalność, a zarządzaniem portfelem kredytów hipotecznych denominowanych w złotych oraz w walutach obcych będzie zajmowało się ok. 150 zatrudnionych w banku osób, podał Bank BPH. Za finansowanie tego portfela będzie odpowiedzialny GE. >>>> 

ING Bank Śląski 

Akcjonariusze ING Bank Śląskiego zdecydowali o wypłacie kwoty 559,43 mln zł, czyli 4,30 zł brutto na akcję, na dywidendę, wynika z uchwał walnego.>>>> 

Vivid Games 

Vivid Games wprowadziła do sprzedaży w kanale Google Play aktualizację gry "Real Boxing 2 Creed", zmieniającą jej nazwę na "Real Boxing 2 Rocky", podała spółka.>>>> 

Raiffeisen Bank Polska 

Raiffeisen Bank Polska zawarł umowę sprzedaży 1 500 038 akcji Raiffeisen-Leasing Polska (RLPL), reprezentujących cały kapitał zakładowy tej spółki, na rzecz Raiffeisen Bank International (RBI), podmiotu posiadającego 100% akcji banku, podał Raiffeisen Bank Polska. >>>>  

Orco Property Group

Orco Property Group odnotowało 20,47 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 23,62 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

Mennica Polska  

Zarząd Mennicy Polskiej rekomenduje przeznaczenie zysku netto wypracowanego w roku 2015 w kwocie 51 159 837,39 zł na pokrycie ujemnego kapitału związanego z korektą błędu lat poprzednich w wysokości 24 744 274,58 zł, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki w kwocie 0,4 zł na jedną akcję z wyłączeniem akcji własnych nabytych przez spółkę oraz na kapitał zapasowy spółki w pozostałej kwocie, podała spółka.>>>> 

Unibep 

Zarząd Unibepu zdecydował o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu przeznaczenia 5,96 mln zł z zysku za 2015 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,17 zł na akcję, podała spółka. >>>>  

Bank Millennium 

Akcjonariusze Banku Millennium zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy i przeznaczeniu zysku za 2015 r. na kapitał rezerwowy, wynika z uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia.>>>> 

JSW

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) prowadzi rozmowy z obligatariuszami w celu przedłużenia terminów na dokonanie czynności związanych z procesem dezinwestycji aktywów, w szczególności procesu zbycia Spółki Energetycznej "Jastrzębie" (SEJ), który uległ przedłużeniu, podała spółka.>>>> 

IMS 

IMS podpisała umowę, na podstawie której będzie świadczyła usługi audiomarketingu spółkom z grupy Orsay w 11 państwach Europy, poinformowała spółka. Szacowana wartość umowy w okresie od 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2019 roku wynosi 1,87 mln zł.>>>>  

Zobacz też rekomendacje dla akcji spółek giełdowych 

Zortrax

Zortrax osiągnął 37,6 mln zł przychodów ze sprzedaży w 2015 roku, notując trzykrotny wzrost w porównaniu do 2014 roku. Zaudytowany zysk netto wyniósł 8 mln zł wobec 2,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Zortrax podtrzymał też plany debiutu na GPW. Możliwy termin IPO to druga połowa roku, jednak będzie on uzależniony od warunków rynkowych oraz ewentualnych potrzeb spółki w zakresie nowych środków.>>>> 

Alior Bank

Alior Bank po przejęciu podstawowej działalności Banku BPH oczekuje docelowych, rocznych synergii - bez uwzględnienia 160 mln zł synergii wynikających z wdrożenia planu transformacji biznesowej w BPH - na poziomie około 300 mln zł przed opodatkowaniem. Docelowy poziom synergii zostanie osiągnięty w 2019 roku, podał bank.>>>> 

Alior Bank po podpisaniu umowy nabycia części przedsiębiorstwa Banku BPH nadal będzie aktywny na rynku fuzji. Bank już w trzecim kwartale tego roku może "siąść do rozmów" w sprawie kolejnego zakupu banku na polskim rynku, poinformował prezes Wojciech Sobieraj.>>>> 

Alior Bank ocenia, że jeśli poprzestanie na transakcji przejęcia części Banku BPH, to mógłby już z zysku za 2018 rok wypłacić dywidendę, poinformował prezes Wojciech Sobieraj.>>>> 

Alior Bank szacuje, że pomimo kosztów fuzji, które będą przewyższały efekty synergii z połączenia z Bankiem BPH, jego wynik za 2017 rok będzie dodatni, poinformował prezes Wojciech Sobieraj.>>>> 

Alior Bank szacuje koszty integracji z Bankiem BPH na kwotę od 900 mln zł do 1 mld zł w latach 2017-2018, z czego większość kosztów - 80% - zostanie poniesiona w przyszłym roku, poinformował prezes Alior Banku Wojciech Sobieraj.>>>> 

Transakcja przejęcia części Banku BPH spowoduje, że Alior Bank stanie się drugim podmiotem na polskim rynku consumer finance oraz trzecim w sektorze pod względem sieci dystrybucji, liczącej ok. 1 tys. punktów obsługi, poinformował prezes Aliora Wojciech Sobieraj. "Chciałbym zaznaczyć, że będziemy koncentrowali się na tym, by zbudować znakomitą sieć dystrybucji, co nam da trzecie miejsce pod względem liczby miejsc, gdzie klienci będą obsługiwani. Będziemy nr 2 na polskim rynku consumer -finance ustępując tylko Santanderowi" - powiedział Sobieraj podczas telekonferencji z dziennikarzami.

JR Holding

JR Holding przyjął strategię rozwoju na lata 2016-17, w ramach której przewiduje zmianę profilu spółki na inwestycyjny i rozbudowę struktury grupy, podała spółka. Na przełomie I i II kw. 2017 r. planowane jest złożenie prospektu w związku z przejściem z NewConnect na rynek główny GPW.>>>> 

LPP 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w marcu 2016 roku przez GK LPP wyniosły ok. 415 mln zł i były wyższe o ok. 10% od przychodów osiągniętych w marcu 2015 roku, podała spółka.>>>> 

Comarch

Comarch uzyskał kolejne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie podstrefy Czyżyny krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Na jego mocy zainwestuje ponad 69 mln zł i zatrudni co najmniej 300 osób, podał zarządzający strefą Krakowski Park Technologiczny.>>>> 

Erbud   

Akcjonariusze Erbudu podejmą decyzję w kwestii wypłaty dywidendy w wysokości 1,2 zł na akcję z zysku za 2015 rok i z kapitału zapasowego podczas walnego zgromadzenia zwołanego na 28 kwietnia, podała spółka.>>>> 

Elektrotim 

Zarząd Elektrotimu zdecydował o zarekomendowaniu walnemu zgromadzeniu przeznaczenia części zysku za 2015 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1,24 zł na akcję, podała spółka.>>>>  

PHN 

Rada nadzorcza Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka zarządu PHN ds. inwestycji, podało Ministerstwo Skarbu Państwa.>>>> 

Copernicus Securities 

Copernicus Securities dokonał przydziału 1 685 obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej i emisyjnej 1,685 mln zł, podał broker. W kwietniu przypada termin wykupu poprzedniej serii obligacji spółki.

Orange Polska

Orange Polska ma już ponad 200 stacji, które wykorzystują uzyskane w ostatniej aukcji częstotliwości 800 i 2600 MHz. Operator uruchamia LTE 800 głównie na terenach niezurbanizowanych i jest to priorytet inwestycyjny na ten rok, poinformował rzecznik Wojciech Jabłczyński. Ponadto operator uruchamia agregację dwóch lub trzech pasm na każdej kolejnej stacji bazowej z LTE 800 i LTE 2600.>>>> 

PGNiG 

Skarb Państwa powołał Annę Wellisz do rady nadzorczej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG), podała spółka.>>>>  

PGNiG Termika złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie przejęcia kontroli nad Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, stanowiących 100% kapitału zakładowego, od Jastrzębskiej Spółki Węglowej, podał urząd.>>>> 

CCC 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży CCC za marzec 2016 wyniosły ok. 208 mln zł i były wyższe o 2,0% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego, podała spółka.>>>> 

Grupa Lotos

Grupa Lotos złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na decyzję dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku podtrzymującą decyzję o zaległościach podatkowych o wartości 112,5 mln zł, podała spółka.>>>> 

Enea 

Wojciech Drożdż został wiceprezesem ds. Ekonomiczno – Finansowych Enei Operator, a Dariusz Szymczak wiceprezesem ds. Serwisu Dystrybucji. Z zarządu odchodzi Marek Lelątko, podała spółka.>>>> 

EuCO 

Europejskie Centrum Odszkodowań (EuCO) wnioskuje o wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2015 w kwocie niemal 20,05 mln zł, to jest 3,58 zł brutto na akcję, podała spółka.>>>>  

Polski Bank Komórek Macierzystych 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez Polski Bank Komórek Macierzystych SA z siedzibą w Warszawie, w związku z ofertą publiczną akcji serii A, B, D, E, F, G, H oraz I oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, I oraz J, podał urząd.>>>>  

Bank Pekao  

Fitch Ratings potwierdził długoterminowe ratingi IDR Banku Pekao SA (Pekao) na poziomie "A-" z perspektywą stabilną.>>>>