Akcjonariusze PCC Rokita zgodzili się na wypłatę 4,48 zł dywidendę na akcjęWarszawa, 20.04.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze PCC Rokita zdecydowali o przeznaczeniu 88,94 mln zł z zysku za 2015 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 4,48 zł na akcję, podała spółka.

"20 kwietnia 2016 r. zwyczajne walne zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2015 rok i wypłaty dywidendy, w której postanawia, że kwota 88 942 784 zł zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki i zostanie wypłacona akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 4,48 zł na jedną akcję" - czytamy w uchwale ZWZ.

Na dzień dywidendy wybrano 28 kwietnia, a na dzień wypłaty - 13 maja 2016 roku.

Wypłatą dywidendy objęte są wszystkie akcje spółki w liczbie 19 853 300, podano także w materiale.

PCC Rokita odnotował 84,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 71,21 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2015 r. wyniósł 89,12 mln zł wobec 69,41 mln zł zysku rok wcześniej.

PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi. Zakres produkowanych chemikaliów ma charakter zaopatrzeniowy dla najważniejszych branż przemysłu. Są nimi w głównej mierze przemysły: tworzyw sztucznych, chemii przemysłowej i gospodarczej, chłodniczy, farmaceutyczny, spożywczy, budowlany, samochodowy, tekstylny oraz górniczy. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od czerwca 2014 r.

(ISBnews)