"Obligacje serii DB oprocentowane będą w stałej wysokości 5 proc. w stosunku rocznym. Okresy odsetkowe będą wynosiły 3 miesiące. Spółka wykupi obligacje serii DB w terminie 6 lat od dnia ich przydziału. Obligacje serii DB będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone" - czytamy w komunikacie.

Spółka wykupi obligacje serii DB w terminie 6 lat od dnia ich przydziału, a obligacje serii DB zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Catalyst, podano także.

Jednocześnie spółka poinformowała o przydziale obligacji serii DA o wartości nominalnej 25 mln zł, gdzie złożono 730 zapisów na 765 283 obligacji.

"Przydziału obligacji serii DA w dokonano w dwóch etapach. W pierwszym etapie w ramach przydziału preferencyjnego* przydzielono 142 981 obligacje serii DA w odpowiedzi na 310 złożonych zapisów. W drugim etapie przydziału przydzielono 107 019 obligacji serii DA w odpowiedzi na 661 złożonych zapisów" - czytamy w komunikacie.

W pierwszym etapie przydziału 142 981 obligacji serii DA dokonano bez redukcji. W drugim etapie przydziału obligacji serii DA dokonano na zasadach proporcjonalnej redukcji, przydzielając 107 019 obligacji. Stopa alokacji w drugim etapie przydziału wyniosła 17,2%. Stopa redukcji wyniosła 82,8%, podano także.

PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi. Zakres produkowanych chemikaliów ma charakter zaopatrzeniowy dla najważniejszych branż przemysłu. Są nimi w głównej mierze przemysły: tworzyw sztucznych, chemii przemysłowej i gospodarczej, chłodniczy, farmaceutyczny, spożywczy, budowlany, samochodowy, tekstylny oraz górniczy. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od czerwca 2014 r.

(ISBnews)