"Zwyczajne walne zgromadzenie postanowiło dokonać podziału zysku netto spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie 9 467 744,20 zł w następujący sposób:
- kwotę 4 733 872,10 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki, co oznacza, że na jedną akcję przypada 6,49 zł
- kwotę 4 733 872,10 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w komunikacie.

W dywidendzie uczestniczyć będzie 729 000 akcji spółki, podano także.

Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 19 maja, a dniem wypłaty dywidendy 3 czerwca 2016 roku.

W 2015 r. Vigo System odnotował 9,47 mln zł jednostkowego zysku netto wobec 7,29 mln zł zysku rok wcześniej.

Vigo jest światowym liderem w produkcji niechłodzonych, fotonowych detektorów czerwieni. Spółka zadebiutowała na GPW w listopadzie 2014 r.

(ISBnews)