"Wpłaty zostały dokonane na 80 000 szt. obligacji, w tym:
- 40 000 szt. dwuletnich obligacji na okaziciela serii "O" o łącznej wartości 40 000 000 zł,
- 40 000 szt. trzyletnich obligacji na okaziciela serii "P" o łącznej wartości 40 000 000 zł" – czytamy w komunikacie.

Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach: obligacje serii "O" w dniu 18 maja 2018 roku; obligacje serii "P" w dniu 17 maja 2019 roku. Oprocentowanie obligacji serii "O" oraz serii "P" będzie ustalone wg stawki WIBOR 6M powiększonej o marżę dla inwestora, osobno dla każdego półrocznego okresu odsetkowego. Pierwszy termin wypłaty oprocentowania dla serii "O" oraz serii "P" ustalony został na dzień 18 listopada 2016 roku, podano również.

Atal specjalizuje się w realizacji osiedli mieszkaniowych, pojedynczych budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Spółka zadebiutowała na GPW w czerwcu 2015 r. W 2015 roku Atal sprzedał (na podstawie umów deweloperskich) 1690 mieszkań.

(ISBnews)