"Dywidenda ma charakter pieniężny. Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 4 złote 68 grosze. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 130 659 600 sztuk" – czytamy w komunikacie.

Jednocześnie WZ postanowiło określić termin ustalenia prawa do dywidendy na 4 lipca oraz termin wypłaty dywidendy na 21 lipca, podano również.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r.

(ISBnews)