Transportowi drogowemu dedykowana jest II oś priorytetowa Programu (Nowoczesna Infrastruktura Transportowa) z budżetem blisko 3,8 mld zł. Na unijną dotację szanse mają przedsięwzięcia poprawiające efektywność układów transportowych oraz zrównoważony transport w miastach wojewódzkich i ich aglomeracjach. Pierwszy nabór, przeprowadzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) trwał od grudnia 2015 r. do marca br.

"Drugi nabór na projekty drogowe ogłosimy we wrześniu, wnioski będzie można składać przez cały październik. Do efektywnego rozdysponowania mamy 800 mln zł. Do końca roku czekamy też na projekty dotyczące zrównoważonego transportu miejskiego, które zostaną dofinansowane w trybie pozakonkursowym. No i w przyszłym roku spodziewamy się wniosków w zakresie infrastruktury kolejowej w Polsce Wschodniej - na wybrane linie i dworce. Mamy bardzo ambitne plany i - jak widać w harmonogramie - bardzo przyspieszyliśmy względem pierwotnych założeń. Liczę jednak, że przy maksymalnym zaangażowaniu beneficjentów uda się projekty zrealizować" - powiedział wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak obecny podczas podpisania umów.

>>> Czytaj też: Budowa dróg, lotnisk, eksport żywności. Oto skutki umów podpisanych z Chińczykami

Dziś podpisano umowy dla następujących projektów:

- przebudowa skrzyżowania DK19 i DW809 w Lublinie w ramach wyprowadzenia ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (beneficjent: Gmina Lublin, wartość ok. 70 mln zł, dofinansowanie UE ok. 59 mln zł)

- budowa DW747 na odcinku Radawiec - węzeł Konopnica na S19 (beneficjent: Gmina Lublin, wartość ok. 50,7 mln zł, dofinansowanie UE ok. 28,3 mln zł)

- rozbudowa DW598 w Olsztynie do węzła Jaroty na S51 (beneficjent: województwo warmińsko-mazurskie, wartość ok. 41,8 mln zł, dofinansowanie UE ok. 35,5 mln zł)

- rozbudowa DW761 na odcinku Piekoszów - węzeł Jaworznia na S7 (beneficjent: województwo świętokrzyskie, wartość ok. 9,3 mln zł, dofinansowanie UE ok. 8 mln zł)

- budowa nowego przebiegu DW764 w Kielcach (beneficjent: Gmina Kielce, wartość ok. 43,7 mln zł, dofinansowanie UE ok. 34,3 mln zł)

- budowa DK51 w Olsztynie do węzła Wschód na S51 (beneficjent: Gmina Olsztyn, wartość ok. 208,5 mln zł, dofinansowanie UE ok. 177 mln zł)

- rozbudowa DW878 w Rzeszowie, prowadzącej do DK94 (beneficjent: Miasto Rzeszów, wartość ok. 34,2 mln zł, dofinansowanie UE ok. 28,7 mln zł)

>>> Czytaj też: Przyszłość transportu w Polsce. Co dalej z koleją dużych prędkości?