"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A., (...) postanawia zysk netto za rok 2015 wynoszący 2 837 766,70 zł przeznaczyć

-w części tj. 1 738 790,7 zł na wypłatę dywidendy w wysokości 0,15 zł na jedną akcję,

- w części 25 000,00 przeznaczyć na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- w części 20 000,00 przeznaczyć na nagrodę dla prezesa zarządu Jerzego Kuleszy,

- w części 20 000,00 przeznaczyć na nagrodę dla członka zarządu Grażyny Jankowskiej-Kuchno,

- pozostałą część tj. 1 015 976,00 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy" - czytamy w uchwale.

Zarząd spółki rekomendował przeznaczenie na dywidendę 1,4 mln zł, co oznaczałoby wypłatę w wysokości 0,125 zł na akcję, a na kapitał zapasowy kwoty 1,39 mln zł.

W czerwcu ub.r. akcjonariusze Vindexusa zdecydowali o przeznaczeniu 1,16 mln zł na dywidendę, co dało wypłatę w wysokości 0,1 zł na akcję.

Vindexus odnotował 16,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 9,34 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2015 r. wyniósł 2,84 mln zł wobec 5,49 mln zł zysku rok wcześniej.

Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. została założona w 1995 roku i od początku związana jest z polskim rynkiem wierzytelności. Działalność spółki opiera się przede wszystkim na zakupie portfeli wierzytelności i dalszej ich egzekucji na własny rachunek oraz na windykacji na zlecenie. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r.

(ISBnews)