Zysk operacyjny wyniósł 4,92 mln zł wobec 0,89 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 54,17 mln zł w 2016 r. wobec 24,71 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2016 r. wyniósł 2,79 mln zł wobec 0,68 mln zł zysku rok wcześniej.

Unidevelopment S.A. jest deweloperem z grupy giełdowego Unibepu, którego oferta obejmuje zarówno domy jednorodzinne, jak i mieszkania w budynkach wielorodzinnych. Firma obecna jest także w sektorze nieruchomości komercyjnych. Obligacje spółki są notowane na rynku Catalyst.

(ISBnews)