Zarządca infrastruktury ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji zachodniopomorskich portów - poinformowała w komunikacie w czwartek spółka PKP Polskie Linie Kolejowe. Przetarg obejmuje m.in. opracowanie koncepcji programowo–przestrzennej projektu, a także materiałów przetargowych na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2017–2020. PKP Polskie Linie Kolejowe planują przeznaczyć na poprawę kolejowego dostępu do portów w Szczecinie i Świnoujściu ponad 600 mln zł; projekt ma być dofinansowany ze środków unijnych w ramach instrumentu "Łącząc Europę".

W Szczecinie i Świnoujściu przebudowane będzie ok. 160 kilometrów torów, dwa wiadukty i most. Planowana jest elektryfikacja wybranych obszarów infrastruktury. Zmieni się i unowocześni system sterowania ruchem kolejowym oraz urządzenia telekomunikacyjne. W Porcie Handlowym Świnoujście mają powstać trzy tory tzw. zdawczo-odbiorcze.

Zmodernizowana infrastruktura ma umożliwić sprawniejszą obsługę towarów w portach. Dzięki inwestycji porty będą mogły obsługiwać cięższe i dłuższe składy.

"Do 2020 r. PLK zamierzają zrealizować program portowy, który obejmuje porty morskie w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu oraz modernizację trasy Bydgoszcz - Trójmiasto - podkreśla cytowany w komunikacie prezes PKP Polskich Linii Kolejowych Ireneusz Merchel. - Nowe inwestycje o przewidywanej wartości około 4 mld zł zwiększą przepustowość linii, skrócą czas przewozu ładunków, czyli uzyskamy zakładany efekt - wzrośnie konkurencyjności przewozów towarowych".

Z inwestycji w portach zadowolona jest Monika Woźniak-Lewandowska z Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. "Szlaki kolejowe wiodące do i z portu od wielu lat nie były modernizowane" - powiedziała PAP Woźniak-Lewandowska.

"Transport kolejowy obok rzecznego stanowi najbardziej przyjazną środowisku formę przewozu towarów. Dzisiaj udział transportu kolejowego w przewozach ogółem w zespole portów Szczecin-Świnoujście stanowi ok 46 proc. Liczymy na zwiększenie tego udziału. W kierunku intermodalnym rozwijać się będzie także Terminal Promowy w Świnoujściu" - dodała Woźniak-Lewandowska.

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA jest spółką akcyjną z większościowym udziałem Skarbu Państwa. Zarządza dwoma portami - w Szczecinie i Świnoujściu.

W porcie w Świnoujściu znajduje się przede wszystkim terminal dla suchych ładunków masowych oraz terminal promowy. Port w Szczecinie obsługuje zarówno ładunki drobnicowe - w tym kontenery, wyroby hutnicze i ładunki wielkogabarytowe, jak również ładunki masowe - suche i płynne. Oba porty oferują także usługi przeładunkowo-składowe towarów rolno-spożywczych. (PAP)