Wartość wydatków reklamowych w Polsce wyniesie na koniec roku łącznie 6.9 mld zł netto. Natomiast globalny rynek reklamowy wzrośnie w tym roku z większą, niż prognozowano, dynamiką - o 4,4 proc. sięgając na koniec roku kwoty 539 mld USD - podaje agencja mediową Zenith.

Według prognoz, inwestycje w reklamę telewizyjną wzrosną w tym roku o 1,8 proc. W telewizji będzie mniej reklam, ale wzrost notuje segment online. Wydatki na przekazy promocyjne w sieci będą w tym roku wyższe o 12 proc. w porównaniu z 2015 r. O 20 proc. wzrosną inwestycje w reklamę online wideo, a o 12 proc. w mediach społecznościowych.

Mimo dobrej kondycji prasy lokalnej, dzienniki notują najwyższe spadki z przychodów z reklamy. W 2016 roku inwestycje w reklamę w nich będą niższe od ubiegłorocznych o 16,3 proc., natomiast wydatki na reklamę w magazynach spadną w tym roku o 13,8 proc.