Na początku września br. Labo Print podpisał list intencyjny i rozpoczął negocjacje dotyczące nabycia wybranych aktywów zakładu produkcyjnego prowadzącego działalność w zakresie druku cyfrowego wielkoformatowego, zlokalizowanego w woj. zachodniopomorskim. Ostateczne warunki transakcji miały zostać uzgodnione nie później niż do końca października.

Według szacunków spółki, łączna kwota nabycia ww. składników majątkowych i zobowiązań mogła wynieść pomiędzy 2 a 3 mln zł. Szacowane roczne przychody generowane przez zakład mogły wynieść nie mniej niż 5 mln zł w pierwszym roku po dokonaniu transakcji.

Labo Print to drukarnia cyfrowa, specjalizująca się w druku wielkoformatowym. Spółka przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW w grudniu 2015 r.

(ISBnews)