W 2014 roku w Unii Europejskiej było 2,1 mln nauczycieli uczących w szkołach podstawowych. Przeważająca większość z nich to były kobiety. W podstawówkach uczyło 1,7 mln nauczycielek, co stanowi 85 proc. łącznej liczby nauczycieli na pierwszym poziomie nauczania. Na wyższych poziomach łącznie uczyło 3,6 miliona nauczycieli i wykładowców, z czego 64 proc. (2,3 mln) stanowiły kobiety.

Nauczycielstwo – zawód sfeminizowany 

We wszystkich państwach członkowskich UE, nauczycielami w szkole podstawowej w 2014 roku były głównie kobiety. Są nawet kraje w Europie, gdzie zawód nauczyciel powinien mieć wyłącznie rodzaj żeński, ponieważ prawie wszyscy nauczyciele szkół podstawowych są płci żeńskiej. Na Litwie, Węgrzech i Słowenii 97 proc. wszystkich nauczycieli to panie, a we Włoszech 96 proc. Udział kobiet sięgał 90 proc. jeszcze w siedmiu państwach członkowskich: Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Łotwie, Estonii, Austrii i Słowacji.

W Polsce ponad 85 proc. nauczycieli szkół podstawowych to kobiety.

Zawód nauczyciela był najmniej sfeminizowany (choć tam panie także były w ogromnej większości) w Danii (69 proc.), Grecji (70 proc.) i Luksemburgu (75proc.). Na poziomie UE 85 proc. osób pracujących jako nauczyciele szkół podstawowych to były kobiety.

Podobnie jak na pierwszym stopniu nauczania, także w szkołach średnich nauczycielki były w przeważającej większości. Jednak tu sytuacja była już bardziej zrównoważona. Tylko w dwóch państwach (Łotwie i Litwie) panie stanowiły ponad 80 proc. nauczycieli. Najmniej kobiet-nauczycieli było w Holandii (51 proc.), Luksemburgu (53 proc.), Danii (56 proc.) i Hiszpanii (57 proc.). Na poziomie UE, prawie dwie trzecie osób pracujących jako nauczyciele szkół średnich stanowiły kobiety (64 proc.).

Nauczyciele - kobiety i mężczyźni

Wiek nauczycieli

W szkołach całej UE dużo większą reprezentację mają nauczyciele w wieku przedemerytalnym niż młodzi - przed 30-tką. W 2014 r. w podstawówkach pracowało 0,7 mln nauczycieli (czyli około 32 proc.) w wieku 50 lub więcej lat. W szkołach średnich, udział nauczycieli powyżej 50. roku życia był jeszcze wyższy - 38 proc., czyli 1,4 mln osób.

Praca nauczyciela powszechnie uważana jest za swego rodzaju posłannictwo. Dlatego do zawodu nauczyciela nie garną się młodzi. Nauczycieli szkół podstawowych w wieku poniżej 30 lat pracujących w UE było 0,2 mln, czyli 11 proc. ogółu. Na wyższym poziomie nauczania udział młodych nauczycieli był jeszcze niższy i wynosił 8 proc. (0,3 mln osób).

W 2014 r. we Włoszech ponad połowa nauczycieli w szkołach podstawowych była w grupie wiekowej 50+ (53 proc.). Starsi nauczyciele w szkołach podstawowych to znacząca grupa także w Bułgarii i Niemczech (po 42 proc.) i na Litwie (41 proc.). W Polsce odsetek nauczycieli po 50-ce wynosił w podstawówkach 26,7 proc. całości.

Najstarsi nauczyciele szkół średnich to także Włosi. W Italii 58 proc. osób pracujących na wyższym niż podstawowy poziomie nauczania to osoby w wieku powyżej 50 lat.

Udział nauczycieli w wieku 50 i więcej lat w 2014 r.