"W IV kwartale 2016 r. banki deklarują brak istotnych zmian w polityce kredytowej w segmencie kredytów mieszkaniowych (procent netto około -2%, zob. wykres 8) oraz oczekują dalszego spadku popytu (procent netto około -16%)" - czytamy w raporcie "Sytuacja na rynku kredytowym. Wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał 2016 r.".

Wyniki ankiety wskazują, że główną przyczyną spadku popytu w opinii banków było wyczerpanie limitu środków dostępnych w ramach programu "Mieszkanie dla Młodych". Ponadto - zdaniem banków - do spadku popytu przyczyniło się zaostrzenie kryteriów udzielania kredytów mieszkaniowych.

Według NBP, polityka kredytowa banków w segmencie kredytów konsumpcyjnych w III kwartale 2016 r. nie zmieniła się istotnie. Po dwuletnim okresie stopniowego łagodzenia kryteriów udzielania kredytów konsumpcyjnych od II kwartału 2016 r. banki nie dokonują istotnych zmian polityki kredytowej. W III kwartale 2016 r. po raz pierwszy od ponad trzech lat banki zaobserwowały spadek popytu na kredyty konsumpcyjne.

"Banki, które zaobserwowały spadek popytu, uzasadniały go głównie zmianą kryteriów udzielania kredytów konsumpcyjnych, wykorzystaniem alternatywnych źródeł finansowania oraz zmianą sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych (procent netto odpowiednio około -39%, -17% oraz -17%, )" - czytamy w raporcie. 

Według NBP, w IV kwartale 2016 r. pojedyncze banki planują zaostrzyć kryteria polityki kredytowej wobec przedsiębiorstw. W opinii ankietowanych banków, nastąpi spadek popytu w segmencie kredytów długoterminowych dla dużych przedsiębiorstw oraz wzrost popytu w przypadku kredytów krótkoterminowych dla MSP.

"W IV kwartale 2016 r. w segmencie kredytów długoterminowych dla dużych przedsiębiorstw banki oczekują spadku popytu (procent netto około -18%). Natomiast wzrost popytu będzie zauważalny jedynie w segmencie kredytów krótkoterminowych dla małych i średnich przedsiębiorstw (procent netto około 16%)" - czytamy także.

"Trzeci kwartał z kolei banki, które odczuły spadek popytu na kredyty dla przedsiębiorstw, uzasadniały go mniejszym zapotrzebowaniem na finansowanie inwestycji (procent netto około -52%). Do spadku popytu zgłaszanego przez przedsiębiorstwa przyczyniło się również mniejsze zapotrzebowanie na finansowanie związane z fuzjami i przejęciami (procent netto około -23%). Po raz pierwszy od niemal trzech lat spadek popytu zgłaszanego przez przedsiębiorstwa wynikał z mniejszego zapotrzebowania na finansowanie zapasów i kapitału obrotowego (procent netto około -16%)" - czytamy dalej.

Ankieta została przeprowadzona na przełomie września i października 2016 r. wśród 27 banków, których łączny udział należności od przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w portfelu sektora bankowego wynosi około 87%. 

>>> Czytaj też: Spada zysk największego polskiego banku. PKO BP podał wyniki finansowe