Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 971,48 mln zł wobec 1 818,1 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 686,27 mln zł wobec 720,55 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 275,61 mld zł na koniec III kw. 2016 r. wobec 266,94 mld na koniec 2015 r.

W okresie I-III kw. 2016 r. bank miał 2 280,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2 165,31 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank podał, że główny wpływ na wyniki banku za trzy kwartały miała poprawa wyniku z działalności biznesowej (przede wszystkim wyniku odsetkowego i pozostałego), pomimo wprowadzenia od lutego 2016 roku podatku od niektórych instytucji finansowych.

"W rachunku wyników grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego SA po 3 kwartałach 2016 roku suma pozycji dochodowych wyniosła 8 873,8 mln PLN i była o 1 000,4 mln zł, tj. o 12,7% wyższa niż po 3 kwartałach 2015 roku" - czytamy  w raporcie. 

Bank podał, że wynik odsetkowy nadal pozostaje pod presją niskiego poziomu stóp rynkowych (dla stawek WIBOR 1M oraz 3M spadek w ujęciu rocznym wyniósł odpowiednio -0,12 pkt proc. i -0,06 pkt proc., co było efektem ostatniej obniżki stóp przez RPP jaka miała miejsce w marcu 2015 roku).

"Marża odsetkowa wzrosła o 0,1 pkt proc. r/r do poziomu 3,2% na koniec III kwartału 2016 roku w efekcie wzrostu zannualizowanego wyniku odsetkowego, przy wzroście wolumenu średnich aktywów oprocentowanych (gł. portfela kredytów mieszkaniowych i konsumpcyjnych oraz portfela papierów wartościowych)" - czytamy także. 

Uzyskany w 3 kwartałach 2016 roku wynik z tytułu prowizji i opłat wyniósł 1 988,3 mln zł i był o 168,8 mln zł niższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego na skutek spadku przychodów prowizyjnych o 57,5 mln zł, przy wyższych o 111,3 mln zł kosztach prowizyjnych, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 2 170,66 mln zł wobec 2 164,43 mln zł zysku rok wcześniej.

Łączny współczynnik kapitałowy Grupy PKO BP na koniec III kwartału 2016 roku ukształtował się na poziomie 16,0%, co oznacza wzrost o 1,4 pkt proc. w stosunku do końca 2015 roku, co było spowodowane wzrostem funduszy własnych z tytułu akumulacji zysku wypracowanego w 2015 roku oraz zaliczeniem za zgodą KNF do kapitału Tier 1 zysku netto banku osiągniętego w okresie do 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku w wysokości 1,2 mld zł.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 266,94 mld zł na koniec 2015 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

>>> Polecamy: Bloomberg: Europa nie może rozpieszczać niewydolnych banków. System trzeba naprawić