"Myślę, że pierwsze 6 miesięcy 2017 r. to jest czas, kiedy należy ostatecznie podejmować decyzje, co do finalnej konstrukcji całego połączenia z Norwegią, bo trzeba jasno podkreślić, że sama budowa połączenia z Danią nie ma sensu, jeżeli nie ma połączenia między Danią a Norwegią, czyli m.in. ze złożami PGNiG" - powiedział Kowalski dziennikarzom w kuluarach II Forum Przemysłowego w Karpaczu.

Podkreślił, że ze względu na uwarunkowania geopolityczne i obecną sieć gazociągów, z kierunków wschodniego, południowego i zachodniego może płynąć do Polski jedynie surowiec rosyjski. Do dywersyfikacji dostaw konieczne są dostawy z kierunku północnego.

"To jest oczywiste, że chcielibyśmy, aby połączenie norweskie umożliwiało transport co najmniej 7 mld m3 gazu, natomiast trzeba powiedzieć, że prace w tym zakresie, jeżeli chodzi o obliczenia, trwają. Na pewno nic poniżej. To jest też kwestia zainteresowania innych partnerów" - wskazał wiceprezes.

Dodał, że PGNiG zakłada, że połączenie przyczyni się do powstania w Polsce hubu gazowego.

"W 2016 r. PGNiG rozpoczęło dostawy gazu na Ukrainę i absolutnie jesteśmy zainteresowani tym, żeby gaz sprzedawać do innych odbiorców. Po realizacji korytarza norweskiego i rozwoju tego segmentu jestem przekonany, że Polska stanie się rzeczywistym hubem gazowym" - powiedział.

W poniedziałek prezes PGNiG Piotr Woźniak zapowiedział, że wariantowe studium wykonalności połączenia z Norwegią powinno być gotowe do końca tego roku.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

(ISBnews)