"Zamówienie o początkowej wartości 1,6 mln euro zostało złożone w ramach zawartej w 2015 roku umowy ramowej. Obecnie nastąpiło zwiększenie zamówienia do kwoty 4,4 mln euro, co stanowi równowartość 19,7 mln zł. Termin zakończenia realizacji całego zamówienia został określony na I kwartał 2018 r." - czytamy w komunikacie.

Wartość wcześniejszych zamówień realizowanych przez MZKP w ramach przedmiotowej umowy ramowej stanowiła dotychczas nieznaczny udział w przychodach ze sprzedaży MZKP. Obecnie całkowita wartość wszystkich zamówień w ramach długoterminowej umowy ramowej zawartej z klientem (5,3 mln euro) oraz rozwijająca się współpraca stanowi podstawę do uznania przez emitenta powyższej informacji za istotną z punktu widzenia prowadzonej działalności, podano również.

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. Skonsolidowane przychody Mostostalu Zabrze sięgnęły 759,62 mln zł w 2015 r.

(ISBnews)