Zysk operacyjny wyniósł 4,32 mln zł wobec 3,95 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 423,1 mln zł w 2016 r. wobec 429,31 mln zł rok wcześniej.

"W roku obrotowym zakończonym 30 września 2016 kluczowe wskaźniki rentowności prowadzonej działalności osiągnęły wartości wyższe niż w roku poprzednim, za wyjątkiem m.in. wskaźnika rentowności sprzedaży, który był nieco niższy niż w poprzednim roku (15,6% wobec 16,4%). Rentowność EBITDA osiągnęła poziom 5%, co oznacza wzrost o 0,6 pkt proc. a rentowność EBIT wyniosła 1%, co oznacza wzrost o 0,1 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego roku. Wzrost wartości obu tych wskaźników osiągnięty został głównie dzięki zrealizowanym oszczędnościom w kosztach ogólnego zarządu" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie 2016 r. wyniosła 10,5 mln zł wobec 3,99 mln zł straty rok wcześniej.

Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT. W roku finansowym 2014/2015 (1 października 2014 - 30 września 2015) skonsolidowane przychody spółki wyniosły 429,3 mln zł.

(ISBnews)