Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, PAP, ISBnews, IAR oraz Emitent.

Próchnika

Sprzedaż detaliczna Próchnika w sklepach stacjonarnych oraz w sklepach internetowych wyniosła 7,5 mln zł w grudniu 2016 r., co oznacza wzrost o 9,9% r/r, podała spółka. Sprzedaż detaliczna w salonach Adam Feliks Próchnik wzrosła w poprzednim miesiącu o 14,6% r/r do 5,41 mln zł, zaś w salonach Rage Age spadła o 0,5% do 2,09 mln zł, podano w komunikacie. Detaliczna marża brutto wyniosła 42,02% wobec 46,96% rok wcześniej, podano również.

Grupa Baltona

Grupa Baltona zanotowała w grudniu br. wzrost skonsolidowanych przychodów o 24% r/r do 33,73 mln zł, podała spółka. Narastająco spółka zanotowała spadek skonsolidowanych przychodów o 8% r/r za cały 2016, które wyniosły 396,71 mln zł. >>>>

Pegas Nonwovens

Pegas Nonwovens zdecydował o wycofaniu akcji z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) i ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 434 531 akcji własnych, stanowiących 4,71% kapitału zakładowego, po cenie 127 zł za sztukę, podała spółka. >>>>

Polnord

Polnord sprzedał w 2016 r. na podstawie zawartych umów przedwstępnych i rezerwacyjnych łącznie 1 023 lokale netto (uwzględniając wstępne dane ważone udziałem Polnord w poszczególnych spółkach grupy), podał Polnord. "Liczba lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku finansowym grupy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wyniesie 841 szt. (dane ważone udziałem Polnord w poszczególnych spółkach grupy)" - czytamy także.

ABC Data

Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej ABC Data w grudniu 2016 roku wyniosły 535 mln zł, podała spółka. >>>>

Murapol

Murascot - spółka zależna Murapolu - zawarła przedwstępną umowę nabycia od Howard-Johnston Limited i osoby fizycznej nieruchomości w Edynburgu o powierzchni ok. 1 546 m2 za cenę 0,9 mln GBP, podała spółka. >>>>

Murapol planuje rozpoczęcie prac budowlanych w berlińskim projekcie obejmującym 120 mieszkań na początku II kwartału br., podała spółka. >>>>

Murapol zakontraktował sprzedaż 3 042 mieszkań w 2016 roku, co oznacza wzrost o blisko 27% r/r, poinformowała spółka. Plan na 2017 rok zakłada dalszy wzrost sprzedaży, do minimum 4 tys. mieszkań, podano również. >>>>

Provident Polska, International Personal Finance

Provident Polska - spółka International Personal Finance (IPF) - odwoła się od decyzji izby skarbowej nakazującej zapłatę ok. 20 mln GBP podatku w związku z rozliczeniami wewnątrzgrupowymi z 2008 r., podała spółka. >>>>

Budimex

Budimex podpisał ze spółką zależną od Centrum Nowoczesnych Technologii (CNT) umowę o wykonanie w systemie generalnego wykonawstwa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami wraz z infrastrukturą w Krakowie za 54,8 mln zł netto, poinformowało CNT. >>>>

Benefit Systems

Liczba kart sportowych Benefit Systems wzrosła o 26,1% r/r do 804,8 tys. sztuk na koniec IV kw. , podała spółka. >>>>

Action

Sędzia komisarz postępowania sanacyjnego Action ustanowił Radę Wierzycieli, podała spółka. >>>>

PKN Orlen

PKN Orlen zawarł umowy z polskimi oddziałami BP Europa, Shell oraz AMIC (d. Lukoil) na sprzedaż paliw w 2017 r. za ok. 9,3 mld zł, podała spółka. >>>>

PKN Orlen podpisał z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT (PLL LOT) umowę, na podstawie której dostarczy paliwo lotnicze JET-A1 od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r., podała spółka. Szacowana wartość umowy to ok. 1,8 mld zł. >>>>

Serinus Energy

Wiceprezes Serinus Energy Inc. ds. relacji inwestorskich i dyrektor operacji w Europie Środkowo-Wschodniej Jakub Korczak złożył rezygnację z pełnionej funkcji w Serinus Energy ze skutkiem natychmiastowym z powodów osobistych, podała spółka. >>>>

KCI

KCI chce przejść z rynku głównego GPW na NewConnect, jak również wprowadzić na ten rynek swoją spółkę zależną Gremi Media w połowie bieżącego roku, wynika ze strategii KCI. >>>>