„Budowa nowego bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno to jedna z największych i najbardziej wymagających inwestycji w Polsce, charakteryzująca się przy tym najwyższymi wskaźnikami technicznymi i ekologicznymi w swojej klasie” - wskazał cytowany w komunikacie prezes Tauronu Filip Grzegorczyk.

Koncern przekazał, że na terenie budowy trwają zaawansowane prace budowlano-montażowe. Przez kilka najbliższych miesięcy montowane będą m.in. elementy części ciśnieniowej kotła. Po wykonaniu dachu budynku maszynowni rozpocznie się montaż turbiny. Wcześniej zainstalowany zostanie generator, który dotarł już w rejon budowy.

Najbardziej charakterystyczny element budowy – chłodnia kominowa – ma już 165 z docelowych 180 metrów. Dobiega końca budowa budynku Eurosilo – miejsca magazynowania gipsu z instalacji odsiarczania. Zaawansowane są prace związane z układami pomocniczymi bloku. Powstają wieże przesypowe układu nawęglania bloku, przygotowywany jest plac składowy węgla. Trwa realizacja kluczowych układów pomocniczych oraz towarzyszących - nawęglania i odpopielania.

Nowy blok Elektrowni Jaworzno budowany jest w technologii węglowej na parametry nadkrytyczne - z wyprowadzeniem mocy linią 400 kV. Blok ma wytwarzać rocznie do 6,5 TWh energii elektrycznej, co odpowiada zapotrzebowaniu 2,5 mln gospodarstw domowych. Rocznie ma spalać do 2,8 mln ton węgla, który w większości będzie pochodził z kopalń koncernu.

Blok w Jaworznie ma spełniać surowe normy ochrony środowiska, ograniczając emisję dwutlenku węgla w stosunku do obecnie eksploatowanych bloków 200MW o prawie 30 proc. - spodziewany efekt to redukcja emisji 2 mln ton CO2. Skala ograniczenia pozostałych gazów emisyjnych szacowana jest na ponad 50 proc.

W ramach wymagań polityki klimatycznej blok przygotowany jest pod budowę instalacji wychwytu CO2 ze spalin (CCS ready). Nowa inwestycja będzie też przystosowana do rygorów emisyjnych wynikających z tzw. konkluzji BAT (Best Available Techniques), zakładających wdrożenie najlepszych i najbardziej proekologicznych dostępnych technologii, które zaczną obowiązywać ok. 2021 r.

Kocioł zaprojektowano na co najmniej 30 lat pracy.

W poniedziałek prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys przekazał, że PFR może zaangażować się w finansowanie budowy bloku w Jaworznie. Według jego informacji prowadzone są wstępne rozmowy z Tauronem w tej sprawie. Borys oszacował zdolności zaangażowania finansowego PFR w projekty energetyczne na 5 mld zł.

Podpisana w kwietniu 2014 r. umowa konsorcjum Rafako z Tauronem Wytwarzanie na budowę bloku w Jaworznie opiewała na 4,4 mld zł netto. Wiosną ub. roku Tauron sygnalizował, że planowane całkowite nakłady na budowę wynoszą ok. 6,2 mld zł, a jej zakończenie planowane jest na 2019 r.

W opublikowanej we wrześniu 2016 r. strategii Tauron zapisał, że zakłada realizację budowy bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III w nowej formule finansowania, zakładającej wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i sprzedaż udziałów partnerom zewnętrznym, pod warunkiem objęcia przez nich pakietu niedającego kontroli.

W listopadzie ub. roku wykonawca - konsorcjum Rafako - poinformował, że złożył wniosek o podwyższenie ceny kontraktu o 127 mln zł i przedłużenie terminu realizacji o 10 miesięcy. Rafako argumentowało m.in., że musiało wykonać dodatkowe palowanie gruntu i ściany szczelinowe pod budowlami, a także zwiększyć tonaż konstrukcji stalowych – wobec zmian przepisów.(PAP)