Zysk netto Grodno spadł r: r do 5,69 mln zł w III kw. r. fin. 2016: 2017Warszawa, 08.02.2017 (ISBnews) - Grodno odnotowało 5,69 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. roku obrotowego 2016/2017 (od 1 października do 31 grudnia 2016 r.) wobec 5,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 7,3 mln zł wobec 7,53 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 93,03 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 97,77 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. roku obrotowego 2016/2017 spółka miała 7,18 mln zł jednostkowego zysku netto w porównaniu z 7,45 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 251,22 mln zł w porównaniu z 245,42 mln zł rok wcześniej.

"Pierwsze trzy kwartały roku obrotowego 2016/2017 były okresem dalszego rozwoju naszej działalności. Pomimo wyraźnego spadku koniunktury w branży budowlano-montażowej (wg GUS wyniósł 14,1% w 2016 r.), wypracowaliśmy wzrost przychodów o 2,4% r/r, który zawdzięczamy przede wszystkim rozszerzeniu sieci dystrybucji oraz zwiększeniu liczby oferowanych artykułów i rozwiązań. Wzrost obrotów w warunkach rynkowego spowolnienia potwierdza naszą silną pozycję i świadczy o skuteczności realizowanej strategii rozwoju" - napisał prezes Andrzej Jurczak w liście do akcjonariuszy.

"Osiągnięte po III kwartale przychody przełożyły się na 9,7 mln zł zysku z działalności operacyjnej oraz 7,2 mln zł zysku netto. Są to wielkości odpowiednio o 4,6% i 3,6% niższe od analogicznego okresu w roku ubiegłym. Spadki te wynikają również z poniesionych kosztów związanych rozwojem sieci sprzedaży" - dodał prezes.

Grodno S.A. jest jednym z czołowych dystrybutorów artykułów elektrotechnicznych i oświetleniowych działających na rynku polskim. W październiku 2015 r. spółka przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect.

(ISBnews)