Bank Pekao spodziewa się stabilizacji marży odsetkowej w sektorze w 2017 r.Warszawa, 09.02.2017 (ISBnews) - Bank Pekao oczekuje w tym roku się stabilizacji marży odsetkowej w całym sektorze, przy umiarkowanym wzroście kredytów, poinformował prezes Luigi Lovaglio.

"Rok 2017 będzie rokiem bardzo interesującym. Spodziewamy się pewnego przyspieszenia tempa wzrostu PKB w Polsce, napędzanego znowu konsumpcją. Stopy banku centralnego, pomimo powrotu inflacji, pozostaną najprawdopodobniej na obecnym poziomie, co wpłynie na ustabilizowanie marży odsetkowej w sektorze. Jest to najbardziej prawdopodobny scenariusz. Wzrost kredytów pozostanie umiarkowany, gdyż szczególnie popyt sektora przedsiębiorstw utrzyma się na niskim poziomie" - napisał Lovaglio w liście do akcjonariuszy.

Marża odsetkowa netto Banku Pekao wyniosła 2,8% w 2016 roku i nie zmieniła się z porównaniu z poprzednim rokiem.

Bank Pekao działa od ponad 85 lat i jest jednym z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku akcje Pekao są notowane na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)