Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2017 r. wzrosło o 4,3 proc. r/r, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach zwiększyło się o 4,5 proc. r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie spadło o 7,7 proc. i wyniosło 4 277,32 zł. Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach w ujęciu miesięcznym wzrosło o 2,8 proc. i wyniosło 5 959,7 osób, podano w komunikacie.

Dwunastu ankietowanych analityków spodziewało się, że wzrost zatrudnienia zwiększył się o 2,2-3,4 proc. r/r, przy średniej w sektorze przedsiębiorstw na poziomie 2,8 proc. r/r w styczniu (wobec wzrostu o 2,7 proc. r/r w grudniu ub. r.).

Według nich, wynagrodzenia w tym sektorze w styczniu zwiększyły się o 3,4-4,8 proc. r/r, przy średniej na poziomie 4,3 proc. r/r (wobec 3,1 proc. wzrostu w grudniu ub. r.).

Dane znacznie lepsze od prognoz

"To znacznie więcej niż sugerowała mediana prognoz na poziomie 2,9 proc. r/r. " - zaznaczyli w komentarzu do danych analitycy banku Raiffeisen.

Podkreślili, że skala zaskoczenia jest jednak na tyle duża, że nie odpowiadają za nią same efekty statystyczne, czyli że "układ sezonowy dla stycznia był w ubiegłym roku nieco zaburzony, tj. wzrost był znacznie wyższy niż średnio w poprzednich latach".

Dodali, że tym samym, przyjęcie, że w tym roku dynamika będzie bliższa do średniej wieloletniej, mogło zaniżać szacunki dynamiki rok do roku.

Ich zdaniem dane potwierdzają, że popyt na prace pozostaje bardzo silny, prawdopodobnie z uwagi na ogólną poprawę koniunktury. Innym czynnikiem wspierającym zatrudnienie jest wzrost liczby etatów kosztem tzw. umów śmieciowych.

Również analityk Pekao SA Piotr Piękoś zwrócił uwagę, że czwartkowy odczyt GUS dotyczący dynamiki wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw był lepszy od prognoz rynkowych.

Jego zdaniem styczniowe odbicie dynamiki płac jest prawdopodobnie w dużej mierze wynikiem "wygaśnięcia negatywnego efektu ograniczeń premii w górnictwie". "Do wzrostu dynamiki wynagrodzeń przyczynił się również pozytywny wpływ liczby dni roboczych (dwa dni więcej niż przed rokiem) oraz solidna podwyżka płacy minimalnej na początku roku" - napisał.

Dodał, że "pozytywny wpływ na liczbę etatów mogło mieć również wprowadzenie z początkiem roku minimalnej płacy godzinowej dla umów zlecenia i samozatrudnionych, co mogło się przełożyć na realokację przez pracodawców części swoich pracowników na etaty". "W ujęciu miesięcznym liczba etatów wzrosła o rekordowe 161 tys." - podkreślił w komentarzu.

Jak zauważył, czwartkowe dane w kontekście krajowej polityki "nie zmieniają naszego scenariusza bazowego zakładającego stabilizację stóp procentowych przez RPP do końca roku, jednakże podkreślamy rosnące ryzyko wcześniejszych podwyżek stóp w wyniku nadspodziewanie szybkiego odbicia inflacji".

Źródło: ISBNews/PAP