"Sytuacja gospodarcza w Unii, a przede wszystkim w pozostałych krajach rozwiniętych okazała się być na tyle zadawalająca, by w znacznej części zrekompensować spadki eksportu do krajów rozwijających się. Nie bez znaczenie pozostało także spore zwiększenie eksportu na kierunku wschodnim" - komentuje KUKE.

W 2017 roku eksport zależny będzie od sytuacji w strefie euro.

"Podstawowe są tu prognozy wzrostu dla strefy euro, mówiące o dalszym trwaniu ożywienia gospodarczego. Oznaki owej wzmożonej aktywności, tak w Europie, jak i na świecie powinny pojawić się już od I kw. 2017r., co będzie pozytywnie wpływać na nastroje w dalszej części roku. Spodziewany jest więc wzrost eksportu do strefy euro i ekspansja polskich przedsiębiorców na dalekich rynkach" - prognozuje KUKE.

"Przy takim scenariuszu możemy spodziewać się, że eksport Polski powinien w 2017 roku wzrosnąć o ok. 8,0 proc." - dodaje. (PAP)