Warszawa, 02.03.2017 (ISBnews) - Rok 2017 dla grupy Idea Banku upłynie pod znakiem usprawniania procesów oraz wdrażania kolejnych innowacji, co powinno przełożyć się na spadek kosztów. Bank celuje w 2 mld zł nowych kredytów kwartalnie w br. i stawia na poprawę jakości obsługi, poinformował ISBnews prezes Jarosław Augustyniak.
"2017 to rok, w którym chcemy skupić się na optymalizacji procesów wewnętrznych oraz innowacjach, co pozwoli nam na jeszcze lepszą kontrolę kosztów. Udaje nam się realizować 2 mld zł sprzedaży kredytów kwartalnie, to jest o 500 mln zł więcej, niż zakładaliśmy wcześniej" - powiedział Augustyniak w rozmowie z ISBnews.
Dodał, że Idea Bank chce w tym roku mocno postawić także na poprawę jakości obsługi.
W ub. roku Grupa przeprowadziła istotne działania reorganizacyjne, których efektem jest obniżenie kosztów działania. Wskaźnik koszty do dochodów (C/I) dla działalności kontynuowanej, skorygowany o podatek bankowy i wynik na sprzedaży GetBack, obniżył się do 53,5% na koniec 2016 roku wobec 61,4% rok wcześniej. W IV kw. wskaźnik spadł wyraźnie poniżej 50%, osiągając poziom 46,2%.
Koszty ogółem wzrosły o 4,9% r/r do 540,9 mln zł w ub. roku. W samym IV kw. koszty spadły o 4,3% do 131,6 mln zł.
Jak podkreślił prezes, docelowym poziomem C/I dla grupy jest 45%, a dla samego banku ok. 40%.
Augustyniak poinformował, że celem banku na ten rok jest udzielanie firmom finansowania wysokości 2 mld zł kwartalnie.
"Nasze fundamenty są solidne. W ubiegłym roku udzieliliśmy finansowania na kwotę ponad 8 mld zł, co oznacza wzrost portfela o ponad 20% w całym roku i pozwoliło nam przekroczyć 20 mld zł sumy bilansowej. Koszty wzrosły o około 5%, ale to głównie efekt podatku bankowego. Bez tego zanotowalibyśmy spadek kosztów o 5%. One są pod kontrolą, podobnie jak rezerwy" - podkreślił prezes.
W IV kw. bank sprzedał produkty kredytowe o wartości ponad 2 mld zł, przy istotnym udziale leasingu (965 mln zł).
Wartość portfela kredytowego wyniosła 10,9 mld zł na koniec 2016 r., co oznacza wzrost o 24% r/r.
Liczba klientów posiadających ROR wzrosła o 20,6% w skali roku do 285,3 tys. na koniec grudnia.
Suma bilansowa grupy na koniec grudnia 2016 r. kształtowała się na poziomie 21,5 mld zł, co oznacza wzrost o 14,2% w skali roku. Ponad 50% wartości sumy bilansowej stanowiły kredyty i pożyczki udzielone klientom, należności z tytułu leasingu finansowego 17,2%, instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży - 17,1%, pozostałe składniki aktywów stanowią razem 15,1%.
Idea Bank powstał na bazie przejętego przez Getin Holding GMAC Banku jesienią 2010 roku. Początkowo bank funkcjonował wyłącznie w Internecie. W lipcu 2011 roku otwarto pierwsze oddziały stacjonarne, głównie w największych polskich miastach. Idea Bank zadebiutował na rynku głównym GPW w 2015 roku.
Agnieszka Morawiecka
(ISBnews)