ES-System

ES-System miał ok. 54 mln zł (+5,1% r/r) skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, ok. 2,6 mln zł (-11,1%) zysku operacyjnego EBIT i ok. 2 mln zł zysku netto (+41,4%) w IV kw. 2016 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. >>>>

Inter Cars

Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars zwiększyła się o 9,5% r/r do 448,6 mln zł w lutym 2017 r., podała spółka. >>>>

Briju

Briju odnotowało 12,5 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w styczniu, co oznacza spadek o 74,4%, podała spółka, powołując się na wstępne dane. >>>>

PCC Rokita

PCC Rokita odnotowało 202,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 84,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

PCC Rokita planuje dalszy wzrost udziału wysokomarżowych produktów specjalistycznych w sprzedaży, zwłaszcza polioli specjalistycznych w segmencie Poliuretany, podała spółka. >>>>

PCC Rokita zakłada nakłady inwestycyjne w kolejnych latach na poziomie prawdopodobnie równym lub wyższym niż w ostatnich latach, podała spółka. W latach 2014-2016 Grupa inwestowała ok. 120-150 mln zł rocznie. >>>>

PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odnotowało 721 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2016 r. wobec 21 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Nakłady inwestycyjne Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) wyniosą 5,14 mld zł w 2017 r., podała spółka. >>>>

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) spodziewa się, że cena gazu ziemnego w 2017 r. będzie wyższa niż w 2016 r. i będzie w przedziale 14-18 euro/MWh. Z kolei cena ropy naftowej może być istotnie wyższa niż w 2016 r., ale powinna utrzymać się w przedziale 50-60 USD/bbl, podała spółka. >>>>

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zakłada osiągnięcie blisko 850 mln zł oszczędności w wyniku realizacji Programu Poprawy Efektywności (PPE) łącznie w latach 2014-2017 wobec wcześniej zakładanych 800 mln zł, podała spółka. >>>>

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) jest zadowolone z inwestycji w Polimex-Mostostal, nie przewiduje w związku z tym zaangażowaniem odpisów na utratę wartości, poinformował prezes PGNiG Piotr Woźniak.>>>>

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Obrót Detaliczny (PGNiG OD) - spółka zależna PGNiG - podpisało bezterminową umowę na dostawę sprężonego gazu ziemnego (CNG) dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Tarnowie (MPK Tarnów), podała spółka. >>>>

Sare

Sare miało 41,34 mln zł skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży, 6,67 mln zł EBITDA i 4,38 mln zł zysku netto w 2016 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. >>>>

Cube.ITG

Cube.ITG miało 110,99 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, 31,19 mln zł EBITDA i 10,592 mln zł zysku netto w 2016 r. , podała spółka, prezentując wstępne dane. >>>>

Aktualny portfel zamówień grupy Cube.ITG na bieżący rok wynosi niemal 38 mln zł, ale ma znaczący potencjał wzrostu dzięki ożywieniu w sektorze publicznym, poinformował wiceprezes ds. finansowych Arkadiusz Zachwieja. >>>>

Zobacz też rekomendacje

PGE

Polska Grupa Energetyczne (PGE) odnotowała 1 336 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2016 r. wobec 995 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Polska Grupa Energetyczna (PGE) spodziewa się w tym roku spadku EBITDA w energetyce konwencjonalnej i odnawialnej oraz wzrost EBITDA w segmencie obrotu, podała spółka. >>>>

Polska Grupa Energetyczna (PGE) zakłada, że jej wolumen produkcji energii z węgla brunatnego będzie w tym roku wyższy od zeszłorocznego, a wolumen produkcji z węgla kamiennego pozostanie na zbliżonym poziomie r/r, poinformował wiceprezes Emil Wojtowicz. >>>>

Zarząd Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) ogłosi swoją rekomendację dotyczącą dywidendy za 2016 r. bliżej terminu walnego zgromadzenia, poinformował wiceprezes Emil Wojtowicz. >>>>

Polska Grupa Energetyczna (PGE) liczy na to, że umowa przejęcia polskich aktywów EDF zostanie podpisana wkrótce, poinformował prezes Henryk Baranowski. >>>>

Polska Grupa Energetyczna (PGE) może w 2017 r. zrealizować nakłady inwestycyjne w wysokości podobnej do zeszłorocznej kwoty 8,2 mld zł, poinformował wiceprezes ds. finansowych Emil Wojtowicz. >>>>

Polska Grupa Energetyczna (PGE) liczy, że transakcja sprzedaży Exatela zostanie zrealizowana najpóźniej w II kw. 2017 r., poinformował prezes Henryk Baranowski. >>>>

Polska Grupa Energetyczna (PGE) analizuje cztery możliwe technologii dla nowego bloku w Zespole Elektrowni Dolna Odra (ZEDO), poinformował prezes Henryk Baranowski. Analizy powinny zakończyć się do połowy roku. >>>>

ABC Data

- Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej ABC Data w lutym 2017 roku wyniosły 290 mln zł, podała spółka. >>>>

Unibep

Unibep został generalnym wykonawcą Rezydencji Brzozowy Zakątek, która powstanie w warszawskim Wilanowie, podał Polnord, który jest zamawiającym projektu. Unibep został wybrany w wyniku rozstrzygnięcia ogłoszonego przez Polnord przetargu, w którym złożył ofertę o wartości 22,3 mln zł netto. >>>>

Kredyt Inkaso

Kredyt Inkaso zdecydował o emisji obligacji serii B1 o łącznej wartości nominalnej 25,763 mln zł, podała spółka.>>>>

GetBack

GetBack przydzielił obligacje serii BW o łącznej wartości nominalnej 7 mln zł, podała spółka. >>>>

Zarząd GetBack zdecydował o rozpoczęciu negocjacji ze "znaczącymi akcjonariuszami dwóch podmiotów z branży zarządzania wierzytelnościami" w sprawie nabycia akcji tych podmiotów, podał GetBack. >>>>

HubStyle

Przychody ze sprzedaży w segmencie modowym HubStyle wyniosły w lutym br. 0,9 mln zł, co oznacza wzrost o 61% r/r, poinformowała spółka. Przychody ze sprzedaży ogółem wzrosły w lutym o 13% r/r do 1,6 mln zł. >>>>

Baltona

Skonsolidowane przychody Grupy Baltona w lutym 2017 roku wyniosły 25,4 mln zł i były wyższe o 7% r/r, podała spółka. >>>>

Robyg

Grupa Robyg otrzymała pozwolenie na budowę III etapu inwestycji Stacja Nowy Ursus przy ul. Posag 7 Panien 10 w Warszawie, poinformowała spółka. Pozwolenie obejmuje realizację 245 lokali o powierzchni od 25 do 90 m2, podano także. >>>>

PKN Orlen

- PKN Orlen wprowadzi w br. nowe rozwiązania w części gastronomicznej 130 stacji benzynowych, łączące kąciki kawowe stop.cafe i sklepy convenience O! Shop, podała spółka. >>>>

T-Bull

T-Bull odnotował ponad 12 mln pobrań gry "Moto Rider GO" w niemal cztery miesiące od premiery, podała spółka. >>>>

Mostostal Zabrze

Mostostal Zabrze widzi ryzyko odpisów aktualizujących wartość należności na szwedzkim kontrakcie o wartości 6,9 mln zł, co przełożyłoby się na obniżenie jednostkowego oraz skonsolidowanego wyniku finansowego netto za rok 2016 w łącznej wysokości ok. 15,8 mln zł, podała spółka. >>>>

Capital Park

InterContinental Hotels Group (IHG) rozpocznie nowy projekt hotelu Holiday Inn przy Dworcu Zachodnim w Warszawie. Partnerami inwestycji zostały firmy VHM Hotel Management (VHM), której właścicielem jest Satoria Group oraz Capital Park, podano w komunikacie. >>>>

IMS

IMS podpisał list intencyjny z czterema udziałowcami spółki Pixel Inspiration Holdings Limited (Pixel) z siedzibą w Wielkiej Brytanii posiadającymi łącznie 90% kapitału zakładowego oraz głosów oraz z samą spółką Pixel w celu ustalenia warunków, na jakich IMS odkupiłby od udziałowców Pixel większościowy pakiet udziałów, podała spółka. >>>>