ZUE

- Grupa ZUE miała wstępnie 343,02 mln zł przychodów, 154 tys. zł zysku operacyjnego i 406 tys. zł zysku netto, podała spółka. >>>>

Alior Bank

Alior Bank odnotował 618,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 309,65 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>

Koszty integracji z Bankiem BPH w 2017 roku będą niższe od zakładanych i sięgną 195 mln zł wobec planu 447 mln zł, podał Alior Bank. >>>>

Docelowy poziom synergii wynikających z połączenia z Bankiem BPH będzie wyższy od pierwotnie zakładanego o 70 mln zł i sięgnie 374 mln zł, podał Alior Bank. >>>>

Wartość kredytów udzielonych klientom przez Alior Bank wzrosła o 50% r/r do 46,3 mld zł na koniec 2016 r. Przyrost wolumenu kredytów Aliora osiągnął 6,9 mld zł netto, zaś 8,8 mld zł to wolumen udzielonych kredytów w przejętej części Banku BPH, podała instytucja. >>>>

Współczynnik kosztów do dochodów (C/I) Alior Banku (bez Banku BPH) ukształtował się na poziomie 49,1% na koniec 2016 roku i był niższy o 2 pkt proc. w skali roku, podał bank. >>>>

Alior Bank szacuje, że będzie mógł wypłacić dywidendę z zysku za 2019 r., poinformowali przedstawiciele Aliora. >>>>

Alior Bank nie prowadzi obecnie żadnych rozmów w sprawie przejęcia banku, poinformował prezes Wojciech Sobieraj. "To jest pierwszy raz od dość dawna, kiedy nie jesteśmy w żadnym data roomie, nie analizujemy. Te trzy filary działalności, które obecnie mamy wyczerpują nasze zdolności na ten moment. Jesteśmy w stanie przystępować technicznie do kolejnych fuzji, ale dopiero po tym, co teraz robimy" - powiedział Sobieraj podczas konferencji prasowej.

Alior Bank oczekuje, że jego zysk netto za 2017 rok będzie wyższy od konsensusu rynkowego, który wynosi 360 mln zł, poinformował prezes Wojciech Sobieraj. >>>>

- Alior Bank chce utrzymać marżę odsetkową netto na poziomie 4,5% lub lekko ją poprawić w tym roku. Bank oczekuje spadku kosztu ryzyka do 1,9% z 2,1% w 2016 roku, poinformował prezes Wojciech Sobieraj. Alior rozważa utworzenie banku hipotecznego i prowadzi analizy w tej sprawie. >>>>

Kumulacja kosztów synergii z Bankiem BPH nastąpi w II kwartale tego roku, zaś w kolejnych kwartałach nastąpi ich stopniowe wygaszanie, poinformował prezes Wojciech Sobieraj. >>>>

Netia

Zarząd Netii zarekomendował wypłatę dywidendy w kwocie 0,25 zł na akcję, podała spółka. Środki na wypłatę mają pochodzić z zysku netto za 2016 r. powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych. >>>>

P.A. Nova

PA Nova odnotowało 26,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 17,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

P.A. Nova podpisała dwie umowy na roboty budowlane z firmą Budner, poinformowała spółka. Łączne wynagrodzenie umowne netto z tych umów wynosi 29,4 mln zł, podano także. >>>>

P.A. Nova spodziewa się utrzymania lub wzrostu przychodów z najmu nieruchomości w tym roku, wobec 71 mln zł w 2016 r., poinformowała prezes Ewa Bobkowska. Natomiast portfel zamówień spółki w generalnym wykonawstwie wynosi ok. 186 mln zł na lata 2017-2018. >>>>

Benefit Systems

Benefit Systems odnotowało 82,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 49,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Mennica Polska

Mennica Polska odnotowała 46,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 36,99 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Mennica Polska za kilka tygodni przedstawi propozycję dywidendy za 2016 r., ale zapowiada, że będzie to poziom zbliżony do ubiegłorocznego. Ponadto pracuje nad polityką dywidendową, poinformowała członek zarządu ds. finansowych Katarzyna Iwuć. >>>>

Mennica Polska nie ma planów wyjścia z Netii i oczekuje od tej spółki budowy silnego operatora infrastrukturalnego, poinformował prezes Mennicy Polskiej Grzegorz Zambrzycki. >>>>

Mennica Polska spodziewa się, że w IV kwartale br. rozpocznie rozliczać w wynikach projekt apartamentowy Mennica Residence 1, poinformowała członek zarządu ds. finansowych Katarzyna Iwuć. >>>>

Mennica Polska ma portfel zamówień na ponad 2 mld sztuk monet, a zakontraktowana produkcja przejdzie też na kolejny rok, poinformował ISBnews prezes Grzegorz Zambrzycki. >>>>

Mennica Polska zakłada, że w tym roku odbędzie się proces ofertowania miastom opracowanego przez spółkę systemu pobierania opłat za przejazdy komunikacją miejską o nazwie "Open Payment System", czego efekty finansowe byłyby widoczne w kolejnych latach, poinformował ISBnews prezes Mennicy Polskiej Grzegorz Zambrzycki. >>>>

Vantage Development

Vantage Development odnotował 25,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Fortuna Entertainment Group

Zysk netto Fortuna Entertainment Group spadł o 42,4% r/r do 11,2 mln euro w 2016 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. >>>>

Fortuna Entertainment Group zamierza sprzedać działalność związaną z loterią poprzez swoją spółkę zależną Fortuna sázky a.s. z siedzibą w Pradze, poinformowała spółka. Spółka jest w trakcie negocjacji z potencjalnymi nabywcami, a proponowane warunki transakcji zostały poddane ocenie, podano także. >>>>

Ferrum

Zarząd Ferrum otrzymał opinię prawną wskazującą na bezskuteczność odwołania przez radę nadzorczą w dniu 7 marca br. prezesa zarządu, podała spółka. >>>>

Magellan

Magellan odnotował 29,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2016 r. wobec 43,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Murapol

Grupa Murapol podpisała przedwstępną umowę zakupu działki o powierzchni blisko 1,5 ha przy ul. Dzieci Warszawy w Warszawie, poinformowała spółka. Na działce, której cena wynosi 11 mln zł netto, zostanie na niej zrealizowany projekt deweloperski obejmujący 291 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej około 11 tys. m2, podano także. >>>>

Vivid Games

Gra wyścigowa "Highway Getaway" z portfolio Vivid Games dostępna już jest w sklepach Apple App Store oraz Google Play, poinformowała spółka. >>>>

Polnord

Polnord wprowadził do sprzedaży 44 mieszkania w trzecim budynku w ramach inwestycji Chabrowe Wzgórze koło Gdańska, podała spółka. Planowany termin zakończenia budowy to II połowa 2017 r. >>>>

Bloober Team

Bloober Team zawarł umowę z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości na dofinansowanie, w wysokość 135,74 tys. zł, projektu dotyczącego działalności w USA i w Australii, poinformowała spółka. >>>>

Mostostal Warszawa

Rada nadzorcza Mostostalu Warszawa powołała na nową kadencję zarząd w niezmienionym składzie, z Andrzejem Goławskim jako prezesem, podała spółka. >>>>

Integer.pl

W razie niepowodzenia wezwania na akcje Integer.pl, które ogłosiły fundusze z Grupy Advent i Rafał Brzoska, spółka może zostać zmuszona do przeprowadzenia bardzo dużej emisji akcji, ocenia Krzysztof Kuper z Polskiego Domu Maklerskiego. >>>>

BOŚ

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) ruszył z preferencyjnymi pożyczkami na projekty miejskie realizowane na terenie Pomorza Zachodniego, zgodnie z zapowiedziami ze stycznia br., kiedy podpisał w sprawie tego programu umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), podał BOŚ. >>>>

PGNiG

- Polska Spółka Gazownictwa (PSG) - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - odnotowała wynik finansowy netto w wysokości 1 246 mln zł w 2016 r. wobec 1 133 mln zł rok wcześniej, podała spółka. >>>>

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) jest zainteresowane akwizycjami w segmencie upstream w obszarze Morza Północnego i Norweskiego, poinformował ISBnews prezes Piotr Woźniak. Jeszcze w I półroczu spółka może poinformować o rozpoczęciu pierwszego przejęcia. >>>>

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) może w maju-czerwcu podjąć decyzję o ewentualnym przystąpieniu do rozmów handlowych z National Iranian Oil Company (NIOC) w sprawie złoża Soumar w Iranie, poinformował ISBnews.tv prezes Piotr Woźniak. >>>>

Echo

Echo Polska Properties NV (EPP) zanotowało 3,14 euro zysku na jedną akcję za okres od 1 września do 31 grudnia 2016 r. - był to wynik o 2,2% lepszy od podanych przed ofertą publiczną prognoz, poinformowała spółka. W sześciomiesięcznego okresu od wejścia na giełdę wartość portfela należących do EPP nieruchomości wzrosła o 17% do 1,4 mld euro. >>>>

PKN Orlen

Fitch Ratings podtrzymał długoterminowy rating podmiotu (IDR) dla długu w walutach obcych PKN Orlen na poziomie BBB-, podała agencja. Perspektywa ratingu jest stabilna, podano także.>>>>

ING Bank Śląski

ING Bank Śląski po otrzymaniu pisma z Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), dotyczącego indywidualnego zalecenia zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie całości zysku wypracowanego w 2016 roku, zamierza rekomendować niewypłacanie dywidendy za 2016 r., podał bank. >>>>

Bumech

Bumech wykona dla Katowickiego Holdingu Węglowego (KHW) roboty przygotowawcze w KWK Murcki-Staszic za 13,08 mln zł netto, podała spółka. >>>>

GetBack

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny sporządzony przez GetBack w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 300 mln zł, podała KNF. >>>>

Kopex

Oferta konsorcjum firm Kopex-Przedsiębiorstwo Budowy Szybów i Famur Pemug, warta 227,87 mln zł netto (z czego na Kopex jako lidera przypada 172,87 mln zł netto), została ponownie uznana przez Tauron Wydobycie za najkorzystniejszą w przetargu na budowę szybu Grzegorz, podał Kopex.>>>>

Cyfrowy Polsat

Cyfrowy Polsat uznaje propozycję zmian legislacyjnych dotyczących poboru abonamentu za niezgodną z zasadą konstytucyjnej równości obywateli wobec prawa, a ujawnienie chronionych danych osobowych klientów płatnej telewizji za naruszającą ich prawa konsumenckie i osobiste, podał operator. >>>>

PBG

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyznaczył piątek, 10 marca na pierwszy dzień notowania na Catalyst obligacji spółki PBG serii B, C, D, E, F, G, H i I, podała spółka. "Zarząd PBG S.A. informuje o podjęciu przez zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w dniu 9 marca 2017 roku, uchwały nr 209/2017 w przedmiocie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst, obligacji na okaziciela serii B, C, D, E, F, G, H oraz I spółki, na dzień 10 marca 2017 roku" – czytamy w komunikacie.

Grupa Lotos

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 7,68 USD/baryłkę w lutym 2017 r. wobec 7,03 USD/baryłkę w styczniu i 6,12 USD/baryłkę w lutym 2016 r., podała spółka. >>>>