W Londynie pracuje ok. 5,2 mln osób, z czego 38% pochodzi spoza Wielkiej Brytanii. 13% przyjechało tam z krajów Unii Europejskiej, a 25% z innych części świata. Polacy, po Hindusach, są drugą najliczniejszą grupą imigrantów w Londynie. Wartość ekonomiczna wytworzona przez pracowników spoza Wlk. Brytanii rocznie to ok. 22% londyńskiej wartości dodanej brutto – wynika z raportu firmy doradczej PwC „W obliczu faktów: wpływ imigrantów na Londyn, jej pracowników i gospodarkę” (Facing Facts: the impact of migrants on London, its workforce and economy), przygotowanego dla organizacji London First.

• 3,2 mln osób pracujących w Londynie urodziło się w Wielkiej Brytanii, co stanowi nieco ponad 60% całej siły roboczej tego miasta
• Ponad 682 tys. pracowników z Londynu pochodzi z innych krajów Unii Europejskiej (13% całkowitej siły roboczej), a 1,3 mln z innych części świata (25%)
• W 2005 r. liczba osób pracujących w Londynie, a pochodzących z UE, była o ponad połowę mniejsza (ok. 327 tys.)
• Liczba pracowników w Londynie pochodzących spoza Wlk. Brytanii i UE zwiększyła się w porównaniu z 2005 r. o 300 tys., z 1 mln do 1,3 mln w 2015


Liczba osób mieszkających w Londynie zwiększyła się z 7,4 mln w 2005 r. do 8,7 mln w 2015 r. To najwyższy wzrost w ciągu ostatnich 100 lat zmian populacji w tym mieście. Najliczniejszą grupę imigrantów w Londynie stanowią Hindusi (3,3%), Polacy (1,9%) i Pakistańczycy (1,5%).

Znaczenie imigrantów dla gospodarki Londynu

W 2015 r. w Londynie pracowało ok. 5,2 mln osób (w 2005 r. 4,3 mln), z czego 38% pochodziło spoza Wielkiej Brytanii. 13%, czyli ponad 682 tys., przyjechało tam z krajów Unii Europejskiej – to ponad dwa razy tyle co w 2015 r. Z kolei liczba pracowników spoza Wlk. Brytanii i UE w 2015 wynosiła 25%, czyli ok. 1,3 mln – w 2005 r. było ich ok. 1 mln.

Jak podkreślają autorzy raportu PwC, Londyn przyciąga wykwalifikowanych pracowników. Niemal 60% imigrantów z krajów, które znalazły się w Unii Europejskiej przed 2004 r., zajmuje kierownicze i specjalistyczne stanowiska. Jeśli chodzi o kraje znajdujące się w UE najwcześniej od 2004 r. ta struktura wygląda trochę inaczej: 22% zajmuje menedżerskie i specjalistyczne stanowiska, 15% pełni role nadzorujące, 32% prowadzi własne firmy lub pracuje dla małych przedsiębiorstw, a pozostałe 31% wykonuje prace codzienne.

Z analizy ekspertów PwC wynika, że wartość ekonomiczna wytworzona przez pracowników spoza Wlk. Brytanii rocznie to ok. 22% londyńskiej wartości dodanej brutto. Średnio jedna taka osoba pracująca w Londynie w pełnym wymiarze godzin przyczynia się do wytworzenia dodatkowo 46 tys. funtów rocznie netto w wartości dodanej brutto. Co ważne, pracujący imigranci przyczyniają się do tworzenia nowych miejsc pracy – wartość dodana brutto wytworzona przez dziesięciu takich pracowników wspiera dodatkowo ok. 4 miejsca pracy. Skutkiem tego jest zmniejszająca się liczba pozostających bez pracy rodowitych londyńczyków w wieku produkcyjnym – w 2005 r. było ich ponad 608 tys., w 2015 r. nieco ponad 537 tys.

Głównym powodem przyjazdu do Londynu dla osób z krajów, które dołączyły do Unii Europejskiej w 2004 r. i później jest praca (52%). Z kolei 10% przyjeżdża do stolicy Wlk. Brytanii na studia. Więcej studentów przybywa do Londynu z krajów tzw. starej Unii (17%), a także z pozostałych części świata (19%).

O raporcie „Facing Facts: the impact of migrants on London, its workforce and economy”

Raport został przygotowany na podstawie danych z badania „Labour Work Survey 2005-2015” publikowanych przez Narodowe Biuro Statystyczne (Office for National Statistics, ONS). Jest to największe badanie w Wielkiej Brytanii analizujące poziom zatrudnienia i stopę bezrobocia w kraju.

>>> Polecamy: Kto nie ufa polskim przedsiębiorcom?