TECHWIG 956,95 0,95 WIG 46772,32 2,11 WIG20 2907,66 2,95 mWIG40 3225,07 0,69 sWIG80 13981,72 0,82

- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego

kom zdz